Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-02-06

Obrady sztabu protestacyjno – strajkowego

W dniu 5 lutego 2019 r. w warszawskiej siedzibie KK, odbyło się posiedzenie sztabu protestacyjno – strajkowego ( szefowie regionów i sekretariatów).

Przypomnę, że podczas poprzedniego posiedzenia uzgodniono, że w dniu 4 lutego we wszystkich regionach odbędą się wizyty liderów związkowych w biurach posłów i senatorów PIS a właściwie Zjednoczonej Prawicy. Podczas tych wizyt wręczano posłom i senatorom ulotkę z postulatami NSZZ Solidarność.

Podczas spotkania sztabu w pierwszej części, szefowie regionów przedstawili przebieg akcji odwiedzania biur poselskich w swoich regionach.

Okazuje się, że z wieloma posłami nie można było się spotkać, bo zwyczajnie nie było ich w biurach. Niektóre regiony zaprosiły posłów do siebie i na te spotkania też wielu nie przybyło. Tam gdzie udało się spotkać, to przeważnie związkowcy usłyszeli, że posłowie, senatorowie nic nie mogą i sugerowali spotkanie z władzami PIS i ZP. Niemniej parlamentarzyści zdeklarowali że  przekażą postulaty rządowi i władzom poszczególnych partii wchodzących w skład ZP.

Poszczególne relacje szefów regionów oraz długa dyskusja o problemach w sekcji szkolnictwa spowodowało, że spotkanie trwało ponad 5 godzin !!!

Na koniec uzgodniono, że Prezydium KK doprowadzi do spotkania z liderem PIS – Jarosławem Kaczyńskim a regiony będą przygotowywać się do realizacji akcji protestacyjnych w poszczególnych regionach.

Sztab powołał również kilkuosobową grupę roboczą do opracowania kolejnych działań.

Przewodniczący przedstawił również trudną sytuację w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Podjęto decyzję, iż w związku z obecną trudną sytuacja polityczną, brak możliwości porozumienia się w ECS, Solidarność zawiesza działalność naszych przedstawicieli (Bogdan Biś, Roman Gałęzewski) w Radzie ECS.

Mirosław Miara