Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-03-21

Obrady Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

W dniu 20 marca 2019 r. w Warszawie w siedzibie KK na ul. Prostej 30 po raz kolejny obradował Sztab Protestacyjno-Strajkowy ( szefowie regionów i sekretariatów branżowych).

Obrady rozpoczął przewodniczący Piotr Duda przybliżając historię działań związanych z postulatami NSZZ Solidarność skierowanymi do obecnego Rządu. Następnie głos zabrali liderzy dwóch zespołów negocjacyjnych : Henryk Nakonieczny oraz Dominik Kolorz.

Poinformowali o przebiegu spotkania z przedstawicielami Rządu RP, które odbyło się dzień wcześniej i było to już drugie spotkanie negocjacyjne.

Zarówno Henryk Nakonieczny jak i Dominik Kolorz stwierdzili, że po pierwszym spotkaniu zespoły były w miarę optymistycznie nastawione na pozytywne zakończenie rozmów które miały być zamknięte do 19 marca, to po drugim spotkaniu oba zespoły stwierdziły, że są w punkcie wyjścia. Żaden z negocjowanych postulatów tak naprawdę nie został zamknięty i zespół Henryka zakończył spotkanie bez uzgodnień a zespół Dominika jedynie podpisał notatkę ze spotkania ze strona Rządową.

W dalszej części spotkania szczegółowo omawiano sytuację w oświacie. Jak wiemy w Małopolsce oświata z NSZZ Solidarność, bez jakichkolwiek uzgodnień z władzami związku i to w terminie negocjacji opisanych wyżej, gdy nie mieliśmy robić żadnych akcji, podjęła działania zakończone okupacją kuratorium w Krakowie. Po długiej dyskusji mogę tylko stwierdzić, że w tej sekcji krajowej jest dużo do zrobienia w zakresie koordynacji działań i liderowania.

Po zakończeniu omawiania sytuacji w oświacie, sztab przystąpił do wypracowywania decyzji co do dalszych działań. Ponownie po długiej dyskusji ( w sumie obrady trwały ponad 5 godzin) opracowano wspólnie treść komunikatu, który niezwłocznie miał się ukazać na stronie internetowej TYSOLA.

Komunikat:

„Rząd nie pozostawia nam wyboru”

Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.

https://www.tysol.pl/a30539--Tylko-u-nas-Sztab-%E2%80%9ESolidarnosci%E2%80%9D-Rzad-nie-pozostawia-nam-wyboru