Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-04-01

Obrady WZD NSZZ Solidarność Azoty Puławy

W dniu 29 marca 2019 roku w Puławach odbyło się  Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność. Przewodniczący organizacji związkowej przywitał delegatów oraz zaproszonych gości.

Następnie przystąpiono do procedowania tradycyjnego programu obrad jaki jest zawsze w przypadku tego typu obrad. Przewodniczący Piotr Śliwa w trakcie realizacji kolejnego z punktów obrad przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Międzyzakładowej za okres minionego roku. Sprawozdanie było bardzo obszerne i wskazywało na szereg podjętych działań w trakcie okresu sprawozdawczego. W kolejnym punkcie zaprezentowano sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po czym była dyskusja nad sprawozdaniami. W trakcie dyskusji analizowano przebieg niedawnych wyborów członka Zarządu z ramienia załogi. Kandydat popierany przez NSZZ Solidarność nie wygrał wyborów i dyskusja była na temat słuszności decyzji wystawienia samodzielnie kandydata oraz zastanawiano się nad wnioskami na przyszłość, tym bardziej, że za chwilę będą wybory członków Rady Pracowników i na ten temat bardzo szeroko rozmawiano również w dalszych punktach obrad.

Na obrady przybyli członkowie Zarządu Azotów Puławy:

Prezes – Krzysztof Bednarz

Członek Zarządu ( z wyboru załogi)  – Andrzej Skwarek

Członkowie Zarządu w swoich wystąpieniach mówili o aktualnej sytuacji firmy o zamierzeniach na przyszłość a po wystąpieniu członka Zarządu wybranego niedawno przez załogę nawiązał się nawet pewien pojedynek słowny na argumenty, między członkami Zarządu.

W następnej kolejności wystąpienia mieli kolejni goście obrad:

Mirosław Miara – Przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność

Marek Wątorski – Wiceprzewodniczący  Regionu Środkowowschodniego

 

Po wystąpieniach zaproszonych gości, procedowano kolejne punkty obrad, przyjęto również stanowisko dotyczące zbliżających się wyborów członków Rady Pracowników.

Po około czterech godzinach  obrad, wyczerpano porządek zebrania, które przebiegało moim zdaniem w bardzo spokojnej i bardzo merytorycznej atmosferze. Byłem pełen uznania obserwując rzeczową i merytoryczną dyskusję, analizującą minione wybory członka Zarządu i zbliżające się wybory do Rady Pracowników.

 

Mirosław Miara