Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-07

Ograniczenie handlu w niedzielę

W dniu dzisiejszym (tj.7 czerwca 2016 r.) ukazało się ogłoszenie w Naszym Dzienniku w którym Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę ogłasza, iż w dniu 2 czerwca 2016 r uzyskał osobowość prawną w związku z postanowieniem nr 14 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2016 r o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu.

Siedziba Komitetu mieści się w Katowicach przy ul. Floriana 7, 40-286 Katowice.

Projekt ustawy dostępny jest w siedzibie Komitetu (od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 – 16.00 - pokój 216), a także na stronie internetowej www.solidarnosc.org.pl,www.solidarnosc.org.pl/sbhiu oraz www.wolnaniedziela.pl