Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-12-21

PGNiG SA

Rada Nadzorcza PGNiG SA 11 grudnia br. odwołała 3 członków Zarządu PGNiG SA. Zmiany te były wyczekiwane przez całą załogę Grupy Kapitałowej. Do Zarządu został desygnowany Piotr Woźniak jako przedstawiciel Rady na 3 miesiące. Nowy Zarząd jest więc dwuosobowy - p.o. prezesa Piotr Woźniak i wiceprezes Wójcik.

Objęcie tej funkcji spowodowało zakończenie sporu zbiorowego w PGNiG. Nowy Zarząd podpisał 16 grudnia porozumienie z organizacjami związkowymi, które zakończyło trwający od maja spór zbiorowy. Ustalono, że do 24 grudnia będzie wypłacona premia premię za ub. rok w wysokości 5050 zł brutto. Dodatkowo, kwotą 950 zł zostaną zasilone bony towarowe. Do końca kwietnia 2016 r. strony ustalą procentowy wzrost płacy zasadniczej na 2016 rok.

Odwołany zarząd upierał się, że nie może spełnić żądań związków zawodowych z uwagi na koszty, jakie ponosi PGNiG w związku z liberalizacją rynku oraz wzrostem konkurencji. Teraz pieniądze się znalazły.

Problemów do załatwienia pozostało jeszcze sporo. Od początku grudnia związki zawodowe pisały do b. prezesa Zawiszy apele o wycofanie się z decyzji dyskryminujących działaczy NSZZ „Solidarność”. Obecnie pisma w tych sprawach otrzymał Piotr Woźniak. Chodzi o zwolnienia działaczy związkowych z obowiązku świadczenia pracy, przywrócenie premii kwartalnej pracownikom oddelegowanym do pracy związkowej, wycofanie rozpoczętej procedury rozwiązania umowy o pracę dwóm przewodniczącym związków zawodowych Centrali, wycofanie wręczonego wypowiedzenia umowy o pracę członkowi Zarządu ZZ Prac. Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców (osoba ta zgłosiła chęć odejścia na PDO, ale pracodawca nie wyraził zgody, a jednocześnie polecił ją zwolnić).

Zdaniem Związków Zawodowych działania te potwierdzają, że była to forma szykany wobec przedstawicieli central i związków zawodowych za prowadzony spór zbiorowy, co przełożyło się na kompletny brak dialogu. W piśmie do Prezesa Woźniaka związkowcy wyrazili przekonanie, że nowy Zarząd przywróci to szczególne uprawnienie załogi a które jest podstawą wymiany informacji i dialogu partnerów społecznych.