Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-07-06

Podpisanie porozumienia pomiędzy Organizacją Zakładową NSZZ „S” w Spółce OGP GAZ – SYSTEM S.A., a Organizacją NSZZ ”S" w Polskie LNG S.A.

Szanowni Państwo Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, z przyjemnością pragniemy poinformować o podpisaniu porozumienia pomiędzy:

Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowaną przez:

1)    Piotra Łusiewicza – Przewodniczącego Komisji Zakładowej,

2)    Mariana Korneluka  – Zastępcę Przewodniczącego Komisji Zakładowej.

3)    Michała Krupe – Sekretarza Komisji Zakładowej.

a,

Organizacją Zakładową NSZZ „Solidarność” w Polskie LNG S.A., reprezentowaną przez:

1)      Paulinem Jurkiewicz  – Przewodniczącego Komisji Zakładowej,

2)      Sławomira Bunkowskiego – Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej

3)      Pawła Drachala – członka Komisji Zakładowej.

oraz zaproszonych gości.

Porozumienie podpisano w dniu 2 lipca bieżącego roku w Świnoujściu. Na mocy porozumienia doszło do połączenia obu Organizacji. Liczebność Organizacji Zakładową NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Poznaniu zwiększyła się o 52 osoby i obecnie liczy 1376 Członków.

Miłym uwieńczeniem było zaproszenie przez Zarząd Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Gaz-System S.A.  na uroczystości obioru 100-go gazowca. NSZZ „Solidarność” dziękuje Zarządowi Spółki za zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków do negocjacji.