Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-06-15

Pogrzeb Zbigniewa Majchrzaka

W dniu 1 czerwca 2021 r. zmarł nagle w domu nasz Kolega, Przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego  NSZZ „Solidarność” Śp. Zbigniew Majchrzak  przeżywszy 65 lat. Msza święta w intencji zmarłego została odprawiona przez dwóch kapłanów   8 czerwca 2020 r. w kaplicy na Cmentarzu Salwator w Krakowie. Jednym z kapłanów był przyjaciel Śp. Zbyszka Majchrzaka jeszcze z czasów stanu wojennego ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski.

W czasie mszy św. w homilii ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski wspominał, że poznał Śp. Zbigniewa prawie 40 lat temu, kiedy w okresie stanu wojennego angażował się w działalność związku zawodowego Solidarność min. u Ojców Dominikanów w Krakowie, gdzie był zaangażowany w udzielanie pomocy represjonowanym. Tam  pierwszy raz go spotkał. Później Śp. Zbyszek często przychodził  do Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Mistrzejowicach, które prowadził  Śp. ksiądz Kazimierz Jancarz. W wolnej Polsce zaangażował się mocno w ruch związkowy. Był związkowcem z powołania. Bardzo aktywny, skromny, pracowity nie starał się zwracać na siebie uwagi. Troszczył się o innych ale też był towarzyszki i koleżeński. Wielokrotnie zapraszał ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego na związkowe opłatki i śniadania wielkanocne do Chemobudowy, gdzie miał swoją siedzibę. Często także bywał  w Radwanowicach w Fundacji Świętego Alberta, gdzie pomagał w dziełach prowadzonych przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego dla niepełnosprawnych.

Również w kaplicy ostatnie słowa pożegnania wygłosił w imieniu Piotra Dudy Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Bogdan Kubiak natomiast w imieniu SBiPD Przewodniczący KSMB Tadeusz Ryśnik.

W ostatniej drodze do grobu rodzinnego na cmentarzu Salwator towarzyszyły Zbyszkowi poczty sztandarowe naszego związku, koledzy z innych sekretariatów branżowych, Regionu Małopolska oraz członkowie Rady SBiPD. Z naszej KSMB  koledzy: Adam Golec, Wojciech Ludwicki, Zbyszek Błachucki, Dariusz Wyrwał, Andrzej Dudek. 

 

Wspomnienie

Kolega Zbigniew Majchrzak urodził się 7 listopada 1955 r. w Krakowie.

Był absolwentem Technikum Przemysłu Gazowego w Krakowie (technik –mechanik, 1976 r.).

Od 1978 r. pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych (KPIS) Crakovia (obecnie Hochtief Polska SA) jako specjalista, mistrz i kierownik Zakładu Remontowego, a następnie Działu BHP.

W NSZZ „Solidarność” od września 1980 r.; przewodniczył Tymczasowej Komisji Zakładowej w KPIS; współzałożyciel i przewodniczący Komitetu Założycielskiego „Solidarność” w 1981 r., tworzył regionalne struktury „Solidarności” w branży budowlanej przy Krakowskim Zjednoczeniu Budownictwa skupiającym 15 dużych firm budowlanych.

W stanie wojennym był zaangażowany w pomoc represjonowanym (przy klasztorze Dominikanów), zbierał pieniądze na pomoc dla rodzin internowanych; brał udział w licznych manifestacjach  w Krakowie i w Nowej Hucie, m.in. w rocznicę świąt narodowych. Wielokrotnie przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Był też kolporterem prasy podziemnej i książek; uczestnikiem  mszy św. za Ojczyznę w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach; organizatorem mszy św. za pracowników KPIS w Mistrzejowicach.

W kwietniu 1989 r. po oficjalnym  reaktywowaniu Związku został ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz został wybrany do Rady Pracowników w KPIS (czerwiec 1989 r.).

Działalność związkową zaczynał  w Komisji Zakładowej „Solidarności” w KPIS – Crakovia (obecnie Hochtief): jako przewodniczący Komisji Zakładowej  (1980-1981,1989-2006).

Pełnioną od 1998 r. funkcję przewodniczącego Rady Sekretariatu w Krajowym Sekretariacie Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarności” przerwała w dniu 1 czerwca 2021 r. jego nagła śmierć.

Współtworzył regionalne struktury branżowe „Solidarności” w Małopolsce; w Małopolskiej Radzie ds. Bezpieczeństwa  Pracy w Budownictwie był wiceprzewodniczącym (2003-2011) , oraz członkiem prezydium (od 2011) .

Był członkiem RS AWS , członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, w latach1989-1991 członkiem Zarządu Klubu Sportowego  Cracovia.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1998), medalem „Zasłużony dla Budownictwa” i „Za zasługi dla budownictwa”, medalem XXV – lecia powstania NSZZ „Solidarność”.

Był osobą skromną, nie obnosił się ze swoim kombatanctwem,  całym sobą angażując się we wszystkie działania związkowe, starał się, aby związek za mocno nie wchodził w politykę.

Służył nam, naszemu związkowi, i takiego Zbyszka zapamiętamy.

  „Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen”

Przewodniczący KSMB  NSZZ „Solidarność” Tadeusz Ryśnik