Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-07-22

Polityka lekowa

Przy Zespole Trójstronnym ds. Ochrony Zdrowia (przy Ministerstwie Zdrowia) został powołany podzespół ds. polityki lekowej. W dniu 22 lipca o godzinie 14.00 w Sali kolegialnej w gmachu Ministerstwa Zdrowia przy ul. Miodowej 15. Odbyło się posiedzenie podzespołu. Stronę pracodawców reprezentowali przedstawiciele: BCC, Pracodawców RP, PZPPF. Związki zawodowe reprezentowali przedstawiciele NSZZ Solidarność i OPZZ.

Posiedzenie rozpoczął i prowadził Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego ( MRPiPS) - Jakub Bydłoń. W pierwszej części programu postanowiono zrealizować sprawy organizacyjne i ustalić harmonogram prac. Zdecydowano, że posiedzenia będą się odbywać co trzy tygodnie. Następnie dyskutowano nad lista tematów, które podzespół będzie kolejno omawiał.

Ekspert BCC – mec. Zenon Wasilewski zaproponował tematy: reklama leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, wygaszanie szkolnictwa technika farmaceutycznego. Przedstawicielka Izby Gospodarczej Farmacji Polskiej – Irena Rej zaproponowała temat: Program Polityki Lekowej ( omówienie przez ministra programu). Przedstawicielka Pracodawców RP – Agnieszka Krzyżanowska stwierdziła, że powinny być omawiane tematy związane z tworzeniem polityki lekowej tj. budżet na leki, inwestycja w innowacje, leki 75+ ( kryteria tworzenia list), lista anty wywozowa ( kryteria tworzenia list). Przedstawicielka BCC zgłosiła temat leków bez recepty. Przedstawicielka OPZZ – Renata Górna zaproponowała tematy: leki onkologiczne, leki 75+, informacja o dostępności, stan prac nad pionizacją Inspekcji Farmaceutycznej.

Przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krzysztof Kopeć zaproponował aby na następnym najbliższym posiedzeniu omówić temat leków 75+, ponieważ ten temat jest o znaczeniu kluczowym i może zdecydować o istnieniu niektórych polskich firm farmaceutycznych, stwierdził, że jeśli ten temat zostanie źle wprowadzony, niekorzystnie dla firm, to inne wymieniane tematy mogą nie mieć znaczenia.

Po tym wystąpieniu głos zabrał przedstawiciel Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność – Mirosław Miara, który w swoim wystąpieniu poparł głos przedstawiciela PZPPF, stwierdził, że ten temat wymaga dokładnego omówienia, przeanalizowania i jest bardzo istotnym tematem dla wielu krajowych firm farmaceutycznym, ponieważ może się wiązać z ograniczeniem produkcji i zwolnieniami pracowników. Zaproponował omówienie tego tematu na najbliższym posiedzeniu, które powinno odbyć się jak najszybciej.

Po tych dwóch zdecydowanych wystąpieniach postanowiono, że temat leków 75+ będzie omawiany na najbliższym posiedzeniu, które najprawdopodobniej odbędzie się 4 sierpnia.

Na tym posiedzenie zakończono.

 

Mirosław Miara