Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-10-29

Porozumienie w sprawie zwiększenia kwoty za posiłek profilaktyczny podpisane!

Z satysfakcją informujemy, że 29 października 2019 r. zostało podpisane porozumienie, dotyczące zwiększenia kwoty jednostkowej za posiłek profilaktyczny. Zostało zawarte pomiędzy Pracodawcą a Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, działającymi w Operatorze Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Na mocy porozumienia kwota jednostkowa za posiłek profilaktyczny została podwyższona o 60% w stosunku do tej, która obowiązywała dotychczas. Obecna kwota, która wynosi 10 PLN za jeden posiłek profilaktyczny została ustalona wiele lat temu, 10 października 2018 r. Gospodarka oraz rynek pracy zmieniły się przez ostatnie 11 lat w sposób znaczący, wobec czego pierwotna kwota mocno straciła na wartości. Na mocy w/w porozumienia kwota ta będzie wynosiła 16 PLN za jeden posiłek profilaktyczny oraz będzie podlegała corocznej waloryzacji w górę o wysokość inflacji z zaokrągleniem do pełnej złotówki.

Jest to duży sukces zważywszy na wysokość nowej stawki oraz fakt, że będzie podlegała waloryzacji w górę w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Trzeba również dodać, że w wyniku badań wydatku energetycznego, grupa pracowników uprawnionych do korzystania z posiłków profilaktycznych uległa poszerzeniu, co w połączeniu z podniesieniem kwoty wspomoże pracowników Spółki w sposób znaczący.

 

Związek Zawodowy „Solidarność” podczas negocjacji reprezentowali: Piotr Łusiewicz, Marian Korneluk i Michał Krupa.

Porozumienie wchodzi w życie 1 listopada 2019 r.