Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-06-22

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniu 20 czerwca 2017 r. w „Hotelu Zamek Rydzyna” w Rydzynie koło Leszna odbyło się  posiedzenie Komisji Krajowej  NSZZ Solidarność. Obrady rozpoczęły  się o godz. 14.00 w przepięknej zamkowej sali balowej. Obrady rozpoczęły się od wystąpień zaproszonych gości tj. władz Leszna, Rydzyny, Dyrektora Hotelu itd.

W pierwszej części obrad odbyła się prezentacja wersji mobilnej Tygodnika Solidarność.

Już teraz możemy w sklepie Google Play „pobrać” na telefony komórkowe – smartfony (android), aplikację „Tygodnik Solidarność”, taką aplikację można również pobrać na iphony i  tablety.

Z tej aplikacji można pobierać wydania Tygodnika Solidarność. Cena takiego wydania wynosi 2,99 zł. Rozważane jest udostępnianie takiego wydania dla wszystkich członków związku, którzy będą mieli legitymacje elektroniczne. W przypadku tak dużej ilości odbiorców, cena wydania jak stwierdzono mogłaby wówczas oscylować nawet w granicach 0,50 zł za wydanie.

Członkowie KK, którzy podczas posiedzenia, pobrali aplikację, mają możliwość do końca sierpnia testować darmowo wydania Tygodnika.

Przewodniczący Zarządu Komisarycznego podał informację o skutecznym przeprowadzeniu WZD Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej, podczas którego udało się wybrać nowego przewodniczącego Sekcji. W ten sposób zażegnano toczący się spór w Sekcji o którym pisałem w notatce z poprzednich obrad KK.

 

Następnie członkowie KK podjęli kilka decyzji (stanowisk, uchwał), między innymi:

Uchwała ws. zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zmiany dotyczyły miedzy innymi  rozszerzenia  poprzez głosowanie SMS-ami. Wprowadzono również zmiany w Uchwale ws. Ordynacji Wyborczej na kadencję 2018 – 2022. Podjęto Uchwałę ws. prawomocności zebrań jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność”. Przyjęto stanowisko ws. propozycji wzrostu wynagrodzeń oraz emerytur i rent w 2018r.; stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Podczas obrad zgłoszono i uchwalono dwa stanowiska: ws. sytuacji w branży energetycznej oraz ws. projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym w służbie zdrowia.

Wszystkie stanowiska i uchwały będą jak zawsze, dostępne za kilka dni na stronie KK, prześlę je również mailem, jak otrzymam od Prezydium KK.

 

W dalszej części obrad odbyło się spotkanie z Panią Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbietą Rafalską.

Pani Minister przedstawiła działania ministerstwa a następnie odbyła się dość długa dyskusja, podczas której członkowie KK mówili między innymi o: zmianie ustawy o ZZ w kontekście reprezentatywności , restrukturyzacji w agencji rolnej, braku funduszu na Wojewódzkie Rady Dialogu, słabej pracy zespołów branżowych trójstronnych ( mało obrad, brak odpowiednich przedstawicieli).

Spotkanie trwało do godziny 20,20, po czym zamknięto obrady KK, pomimo, że było zapisanych kilka osób do głosu w punkcie wolnych wniosków i pomimo tego, że obrady miały być dwudniowe. W związku z powyższym następnego dnia po śniadaniu obrad już nie było.

Miara Mirosław