Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-24

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Zebranie KK rozpoczęło się od spotkania z Prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński nawiązał do rocznicy Czerwca 76, który był gwałtownym choć krótkim wybuchem , wywołującym ciężkie represje dla wielu ludzi. Efektem rozpoczętej współpracy robotników oraz inteligencji było tworzenie niezależnych od władz, związków zawodowych. Oczywiście Prezes PiS nie przyjechał na spotkanie do nas przemawiać, ale z nami porozmawiać więc oczywiście było sporo czasu na pytania do szefa PiS. Podnoszone kwestie dotyczyły: służby zdrowia, obciążeń podatkowych, sytuacji w sądach (szczególnie w sadach pracy), ograniczenia handlu w niedziele i wielu innych istotnych dla nas spraw , czyli w szczególności wieku emerytalnego. W swoich odpowiedziach Prezes odniósł się do tych pytań między innymi stwierdził, że praca w Polsce jest zbyt tania dlatego rząd chce choćby przez podniesienie płacy minimalnej spowodować wzrost płac. Także wskazał na konieczność zmian w sądownictwie, przywrócenia wydolnego sadownictwa pracy. Co do wieku emerytalnego – w najbliższym czasie ma się odbyć głosowanie nad ustawą przywracająca poprzedni wiek emerytalny jednak na razie ( mamy nadzieję ) bez powiązania ze stażem pracy. Przypomnieliśmy, że było zobowiązanie powiązania wieku ze stażem a także veto Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ustawy o emeryturach pomostowych. Wskazaliśmy też, że mamy swoje propozycje dot. tej kwestii. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że do sprawy wrócimy w lipcu, po kongresie partii, wiec może będzie jeszcze spotkanie przed ostatecznym głosowaniem ustawy. Poruszone mają być tez niewyczerpane tematy.

W dalszej części przyjęto stanowiska, w których KK oddaje hołd bohaterskim robotnikom biorących udział w protestach Czerwca 76 oraz Czerwca 56.

Następni koledzy zasiadający w RDS i Prezydium KK relacjonowali bieżące pracy nad ustawami, które podlegają procesowi dialogu społecznego.

Podjęto uchwały:

  1. Uchwała ws. interpretacji Statutu oraz Uchwały nr 2 XIX KZD ( działalność finansowa jednostek nie posiadających osobowości prawnej a więc sekcje taką działalność maja prowadzic poprzez Sekretariaty)
  2. Uchwała ws. zmiany Uchwały KK nr 30/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. ws. zasad i trybu postępowania w sprawach o rozszerzenie obszaru działania organizacji zakładowych i międzyzakładowych ( gdy komisje działają w różnych regionach)
  3. Uchwała ws. wyrażenia zgody na afiliację w ETF przez Krajową Sekcję Pracowników Transportu Lotniczego i Obsługi Lotniskowej

Kolejnym gościem KK był Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć . Z GIP rozmawialiśmy o skuteczności działań PIP, współpracy ze związkiem, o narzędziach w jakie jest wyposażona Inspekcja. Istota rzeczą są dla PIP są : wysokość mandatów, możliwość wydawania decyzji (gdy umowy śmieciowe są stosowane w miejsce umów o pracę) możliwość kontroli „na legitymację”. Były również zgłaszane konkretne przykłady wymagające zdecydowanego działania PIP a nawet osobistej interwencji Głównego Inspektora.

Powrócono też do dyskusji na temat rozwoju Związku , powszechne jest przekonanie, że efekty są niezadowalające – spore koszty a wynik jednak słaby. Pytania jakie się rodzą to skuteczność działań względem nakładu ich pracy oraz kosztów. Są możliwości w komisjach a także zakładanie nowych organizacji, istnieją przykłady np. Volksagen gdzie uzwiązkowienie (Solidarność) wynosi blisko 100% , jednak jest jakaś niemożność, blokada rozwoju.

 

Marek Ziarkowski