Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-03-03

Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

W dniu 1 marca 2022 r. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym Savoy w Spale rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Posiedzenie rozpoczęła modlitwa, również w intencji ofiar barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Następnie członkowie Komisji Krajowej wykonali zdjęcie z flagami Ukrainy. Znaczna część posiedzenia została poświęcona sytuacji na Ukrainie. Specjalnymi gośćmi posiedzenia byli członkowie rodziny błogosławionego Jerzego Popiełuszki. W trakcie posiedzenia przedstawiono informacje odnośnie budowy Domu Pamięci im. ks. Jerzego Popiełuszki. W Regionach będzie możliwość nabycia cegiełek (wartość cegiełki – 50,00 zł), dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie oczywiście przeznaczony na budowę Domu Pamięci im. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach – rodzinnej miejscowości ks. Jerzego. Następnie członkowie KK wysłuchali sprawozdania Krajowego Koordynatora Straży przy grobie błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki. Informacje nie były pozytywne. Ilość osób, które zgłaszały się w poprzednim roku do pełnienia warty znacznie spadła. Wiele Regionów i Sekretariatów w ogóle nie wzięło udziału w pełnieniu wart w poprzednim roku. Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego jako jeden z nielicznych był wymieniany pozytywnie za cykliczny udział w pełnieniu wart.

Podczas obrad nastąpiło zaprzysiężenie nowego członka Komisji Krajowej Bartłomieja Mickiewicza. Bartłomiej Mickiewicz został wybrany nowym szefem Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”. Zastąpił Jerzego Wielgusa, który przeszedł na emeryturę. Podczas sobotniego kongresu Sekretariatu Mickiewicz był jedynym kandydatem.

Członkowie Prezydium KK przekazali informacje z bieżących działań. Przewodniczący poinformował o decyzji udostępnienia dwóch naszych ośrodków w Spale i w Jarnołtówku dla uchodźców z Ukrainy. „Solidarność” w sposób kompleksowy uruchamia program wsparcia dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy zainteresowani mogą wpłacać pieniądze.

Nr konta: 05 1020 1811 0000 0902 0138 8693. Wpłaty należy dokonywać z dopiskiem „Solidarność z Ukrainą”. Koordynatorem programu wsparcia organizowanego przez NSZZ „Solidarność” jest Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. (Tel. kontaktowy: 22 827 79 72. Adres email: b.kubiak@solidarnosc.org.pl)

Koordynatorem pomocy w zakresie udostępniania ośrodków związkowych dla uchodźców wojennych z Ukrainy jest Marta Kiereś, prezes Spółki „DomS”. (Tel. kontaktowy Spała: 511 828 643, Jarnołtówek: 511 828 642. Adres email: solidarnosc@doms.com.pl)
Osobą do pomocy w kontaktach zagranicznych jest Robert Szewczyk z biura zagranicznego Komisji Krajowej (nr tel. 727 570 130, adres email: r.szewczyk@solidarnosc.org.pl)

Podano podsumowanie akcji bonów wydanych z okazji 40-lecia NSZZ Solidarność. Jeśli dobrze zanotowałem to na wydane 528 300 bonów, zrealizowano coś około 20 700. No to można powiedzieć, że akcja sukcesu nie osiągnęła, niestety. Przewodniczący poinformował o złożonym wniosku do Międzynarodowej Organizacji Związków Zawodowych (MKZZ) w sprawie wykluczenia Federacji Niezależnych Związków Zawodowych Rosji. Federacja ta wsparła działania Putina dotyczące napadu na Ukrainę. Członkowie KK podjęli następnie szereg uchwał ( dostępne na stronie KK): Uchwała ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023 – 2028; Uchwała ws. zmiany uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku; Uchwała ws. zmiany przewodniczącego Kapituły Tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” i Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”; Uchwała ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028

 

Przewodniczący KK – Piotr Duda w sposób bardzo szczegółowy omówił wykonanie budżetu w 2021 r. a następnie przedstawił projekt preliminarza budżetu na 2022 r. Nie będę szczegółowo oczywiście tego omawiał, ale muszę przyznać, że finanse związku wyglądają obecnie dużo bardziej stabilniej niż przed laty jak pamiętam, gdy prawie 100% przychodów ze składek do KK, przeznaczano na wynagrodzenia. Obecnie wygląda to dużo lepiej moim zdaniem i nie chodzi oczywiście o to, że teraz płaci się pracownikom mniej, tylko prowadzi się odpowiednia politykę zatrudnienia dopasowaną do potrzeb, tak sądzę.

Po wystąpieniu Przewodniczącego, członkowie KK podjęli uchwałę ws. przyjęcia wykonania budżetu KK za 2021 r. oraz uchwałę ws. przyjęcia preliminarza budżetu KK na 2022 r.

Na koniec obrad były jeszcze informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów oraz jak zawsze wolne wnioski. Jest jeszcze jedna kwestia z obrad KK, którą omówię w niedługim czasie, gdy będę miał stosowne informacje.

 

Będąc w Spale musiałem oczywiście odwiedzić naszego przyjaciela śp. Andrzeja Koneckiego

2 25