Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-09-25

Posiedzenie podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego

W dniu 24 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego. Spotkanie poprowadził podsekretarz stanu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Pan Marcin Ociepa. Spotkanie rozpoczęto przyjęciem protokołu z posiedzenia podzespołu z dnia 12.05.2017. Jako pierwszy zabrał głos Pan Piotr Kardaś ( Związek Pracodawców Polskie Szkło). Tematem jego wypowiedzi był przemysł szklarski w Polsce i jego wpływ na gospodarkę. Pan Piotr zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż podnoszenie cen gazu i energii elektrycznej znacznie obniża rentowność przemysłu w całym kraju. Huty szkła w wielu polskich miastach często mają znaczący wpływ na lokalną gospodarkę. Podsumowując tą wypowiedz Pan wiceminister stwierdził, iż przemysł szklarski jest bardzo istotną gałęzią przemysłu dla państwa polskiego i ma ogromny wpływ na gospodarkę.

Kolejno głos zabrała Pani dr Małgorzata Pośniak z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pani dr. poinformowała o dopuszczalnej zawartość respirabilnej krystalicznej krzemionki, która wynosi 0,1 mg/m3 .

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawili w jaki sposób przemysł może korzystać z datacji celowych z tytułu stażu (praktyk) nieletnich uczniów.

Podczas spotkania została przedstawiona opinia CIOP-u odnośnie przeprowadzanych badań przez PIP (w 25 hutach szkła w Polsce) dotyczących przekroczenia mikroklimatu gorącego, jak również obciążenia statycznego. Z pośród badań wielu stanowisk pracy tylko w dwóch doszukano się przekroczeń tzn. operator, murarz pieców.

Na koniec omówiono postępy prac w nad nowym Kodeksem Pracy i ponadzakładowymi układami pracy.

Łukasz Cieśla