Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-04-24

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy

W dniach 20-22.04.17 w Olsztynie koło Częstochowy spotkało się 9 organizacji związkowych z Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy. W pierwszym dniu w trudnych warunkach bez prądu i przy świecach odbywało się posiedzenie Rady. W związku z dużymi opadami śniegu (19.04.17) zostały zerwane linie energetyczne, dlatego Częstochowa i okolice przez dwa dni była bez prądu. Omówiliśmy sytuację w Komisjach Zakładowych i zakładach pracy, która jest trudna pod względem dialogu społecznego, natomiast przewodniczący organizacji podkreślali coraz większy brak pracowników na rynku pracy. Najtrudniejsza sytuację dalej ma Organizacja SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA  SP.ZO.O w Gliwicach. Dwa spory zbiorowe i strajk ostrzegawczy nie rozwiązały problemu, i dalej brak porozumienia w sprawach płacowych i systemu czasu pracy, dodatkowo sprawę skomplikowało brak wyznaczenia Mediatora przez Ministerstwo Pracy ,rodziny….

Ważną decyzją Rady było przyjęcie Nowej organizacji do Sekcji Krajowej i Sekretariatu, co uważam za kolejny pozytywny efekt działania wspólnego:  Sekretariatu i Sekcji, mam tu na myśli działania Naszej Kierownik Biura Sandry Domagalskiej, która bardzo angażowała się w  rozmowy z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Nord-Glass Kalisz. W obradach aktywnie uczestniczył przewodniczący KSPCH  M. Miara, który przedstawił bieżące działania Komisji Krajowej oraz swoją „WALKĘ” o zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”, które niestety nie przynoszą zamierzonego skutku… Rada Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy w pełni popiera działania przewodniczącego i oczekuje poważnego potraktowania postulatów Sekretariatu Przemysłu Chemicznego w powyższych kwestiach.

W drugim dniu członkowie Rady postanowili wyciszyć emocje i na Jasnej Górze pokłonili się Pani Jasnogórskiej. Kol. Zbigniew Bonarski oprowadził i opowiedział historię klasztoru oraz działań Solidarności w tym miejscu. Wizyta w bibliotece klasztoru do której tylko nieliczni mają dostęp była ukoronowaniem Naszej wizyty. W imieniu Prezydium KSCiS chciałbym gorąco podziękować Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Stolzle Częstochowa za sprawne przygotowanie posiedzenia Rady.