Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-04-08

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy NSZZ Solidarność - Daniszew k/ Koła.

W dniach 07-09.04.2016r po raz pierwszy w tym roku spotkała się Rada Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy. Gospodarzem spotkania była MOZ NSZZ „Solidarność” Saint – Gobain Abrasives HPM Polska w Kole. Pierwszy dzień zdominowały obrady, w których uczestniczył przewodniczący KSPCH Mirosław Miara. Dyskusje zdominowały sprawy w zakładach pracy, sytuacja związku, zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność”, ale najwięcej emocji wywołały sprawy emerytalne i dalsze działania w tej sprawie NSZZ „Solidarność”, członkowie Rady są zaniepokojeni brakiem zdecydowanych działań Komisji Krajowej w tej sprawie, podkreślano, że w Naszych branżach dotyczy to praktycznie 100% pracowników, którym wykreślono w czasie rządów PO stanowiska pracy w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. Bieżącą sytuacje związku i prac Sekretariatu Przemysłu Chemicznego wyjaśnił Mirosław Miara.

W sprawach różnych omówiono plany na dalszą część roku związaną ze szkoleniami dotyczącymi m.in. Mobbingu – w tej sprawie zwrócono się o zorganizowanie, do przewodniczącego KSPCH

Drugi dzień, członkowie Rady spędzili w zakładzie Saint - Gobain w Kole, w zakładzie pracuje 750 osób a do Solidarności należy 308 pracowników, w zakładzie wykonuje się materiały ścierne, wszelkiego typu. Organizacja związkowa jest po bardzo trudnych negocjacjach zakończonych sukcesem. Każdy pracownik otrzymają średnio po 100zł podwyżki w 2016 roku. Zakład jest bardzo nowoczesny, ale bardzo dużo prac wykonywanych jest ręcznie, która wymaga wysokich kwalifikacji od pracowników.

Pozdrawiam I.B