Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-02-20

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Mirosław Miara, przywitał wszystkich uczestników dziękując za liczne przybycie. Następnie przedstawił porządek obrad :

1.Otwarcie posiedzenia

2.Przyjęcie porządku obrad

3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia

4.Przyjęcie budżetu za 2016 r. i preliminarza na 2017 r. ( uchwały)

5.Omówienie WZD KSPPF w czerwcu, ustalenie programu Zjazdu, wstępne ustalenia przebiegu Zjazdu w październiku

6.Omówienie i ustalenie harmonogramu działań Rady KSPPF w 2017 r.

01-03.06.2017 r. WZD KSPPF Wrocław, 16- 17.09.2017 r. Pielgrzymka Ludzi Pracy

12-14.10.2017 r. WZD KSPPF

7.Omówienie sytuacji w poszczególnych Spółkach

8.Sprawy różne

9.Spotkanie z przedstawicielem PZPPF

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 3.

Protokół z poprzedniego spotkania w dniu 22.02.2016 r. został przyjęty jednogłośnie, żadnych uwag nie zgłoszono.

 

Ad 4.

Głos zabrał Włodzimierz Sopel omawiając sytuację finansową Rady KSPPF, podsumowując budżet za rok 2016 oraz przedstawiając preliminarz wydatków na rok 2017.

Nawiązała się krótka dyskusja w celu wyjaśnienia przedstawionego przez Skarbnika rozliczenia.

Po uzupełnieniu danych, budżet za rok 2016 został przyjęty Uchwałą nr 1/2017

 

W dalszej części wystąpienia, Włodzimierz Sopel omówił preliminarz wydatków na rok  2017r

Głos uzupełniający w temacie zabrał Przewodniczący Mirosław Miara informując, że zależy mu na tym aby w 2017r. zorganizować profesjonalne szkolenie w Gdańsku. Członkowie Rady zgodnie oświadczyli, że najbardziej interesującym tematem szkolenia będą obecne zmiany w Kodeksie pracy. Takie szkolenie może być zaplanowane w terminie pomiędzy 18 a 22 września 2017r.

Po zapoznaniu się z preliminarzem na rok 2017  Członkowie Rady podjęli jednogłośnie

Uchwałę nr 2/2017  dotyczącą zatwierdzenia preliminarza na rok 2017.

 

Ad 5.

Został potwierdzony termin 01-03. 06 br. wiosennego WZD KSPPF, ale organizator nie podał miejsca obrad, gdyż jest to na etapie przygotowań, pierwszego dnia będą obrady i sprawy bieżące Sekcji, drugiego dnia do południa szkolenie a po południu czas wolny.

Organizatorem jesiennego WZD KSPPF jest Polfa.- Lublin S.A.Termin 12-14.10.2017r.

 

Ad 6.

Przewodniczący Mirosław Miara poprosił o wpisanie do kalendarza daty 08.04.2017 r.

informując o organizowanym przez KSPCH „Dniu Skupienia” na Jasnej Górze i zaprosił na liczne przybycie, program zostanie wkrótce przesłany.

17-19.05.2017r. Jastrzębia Góra, szkolenie organizowane przez KSPCH, temat: Europejskie Rady Zakładowe.

01-03.06.2017 r. - WZD KSPPF

16-17.09.2017 r. Pielgrzymka Ludzi Pracy

12-14.10.2017 r.  WZD KSPPF

15-17.11.2017. okolice górskie, szkolenie organizowane przez KSPCH, temat:  Przebieg Negocjacji

 

Ad 7.

Omawiając sytuację w poszczególnych Spółkach głównym tematem były osiągnięte lub zaplanowane negocjacje wzrostu płac, dodatkowe świadczenia dla członków związku .

Kutno- wzrost wynagrodzeń w przedziałach 3,9% - 4,1% - 5,0%

Poznań- wzrost wynagrodzeń do 3,5% stała część 2,5%, przyjęcie do swych szeregów nowej Komisji Zakładowej, c.d.    w Sądzie Najwyższym sprawy zwolnienia SIP.

Warszawa- przedstawienie oferty CDO24 usługa prawna dla członków związku 24 godz.

Rzeszów- zgodnie z porozumieniem Zarządu Regionu podpisanym z Grupą Orlen, wydano zainteresowanym członkom związku, karty uprawniające do zniżek, przy korzystaniu na stacjach benzynowych Orlen. Negocjacje płacowe dopiero planowane.

Wrocław/Błonie- wzrasta zatrudnianie pracowników tymczasowych, wśród nich grupa kobiet pochodzących z Ukrainy, rozmowy o podwyżkach jeszcze w planie.

Starogard Szczeciński- negocjacje płacowe zaplanowane na początek marca 2017 r.

Nowa Dęba- sytuacja krytyczna, jeżeli nie dojdzie do podpisania porozumienia ze związkami zawodowymi, dojdzie do sporu zbiorowego z racji nie równego traktowania pracowników

 

Ad 9.

Na obrady Rady KSPPF NSZZ Solidarność przybył  Grzegorz Rychwalski v-ce Prezes  Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, który w krótkiej prezentacji przedstawił zagrożenia dla branży  farmaceutycznej i dramatyczną diagnozę o likwidacji rodzinnego przemysłu farmaceutycznego w kraju. Jego zdaniem nowe propozycje regulacji Ministerstwa Zdrowia, to zagrożenie dla krajowego przemysłu farmaceutycznego. Wskazywał ,iż branża farmaceutyczna w latach 2012-2014 wypracowała najwyższy wskaźnik innowacji w produktach i procesach spośród wszystkich branż w Polsce. Zwrócił się do Rady KSPPF o wspólne działania, mające na celu zahamowanie proponowanych zmian ustawowych, które mogą zagrozić kondycji polskiego przemysłu farmaceutycznego a co za tym idzie ograniczyć zatrudnienie.

 

                                                                                Protokołowała

                                                                                Sekretarz KRSPPF NSZZ Solidarność

                                                                                Jolanta Mazurek