Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-02-17

Posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego

W dnu 17 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.

Podczas wideokonferencji omówiono sytuację z poszczególnych firm i wymieniono się doświadczeniami.