Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-12-08

Posiedzenie Rady KSPCH - Kobylnica

W dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Kobylnicy odbyło się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”. Na początku spotkania Przedstawiono porządek obrad, który został zaakceptowany jednogłośnie przez uczestników. Przewodniczącym obrad, również jednogłośnie wybrany został Ireneusz Besser. Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 2/2023 został zatwierdzony przy jednym głosie wstrzymującym.

Przewodniczący Piotr Łusiewicz omówił wydarzenia jakie miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady KSPCH. Na początku września 2023 r. OZ NSZZ „Solidarność” w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System uczestniczyła w warcie przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Miesiąc później w siedzibie ORLEN S.A. w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” w składzie: Piotr Łusiewcz, Karol Front, Marek Balkowski, z Prezesem ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem, Panią Iwoną Waksmundzką – Olejniczak oraz Panią Wiolettą Kandziak. Prezes ORLEN zadeklarował otwartość na współpracę z KSPCH NSZZ „Solidarność” oraz analizę tematu krośnieńskiej huty szkła borykającej się wysokimi cenami produktów zakupywanych od GRUPY ORLEN. Dziś wiemy, że spotkanie miało pozytywny wydźwięk i zaowocowało uniknięciem zwolnienia około 1600 pracowników huty. Obecny podczas posiedzenia Rady Lucjan Fejkiel – przewodniczący „S” w Hucie Szkła „Krosno” podziękował Przewodniczącemu za skuteczną interwencję. W dniach 4-6 października 2023 r.  grupa związkowców z KSPCH wzięła udział w szkoleniu " Od konfliktu do porozumienia z pracodawcą". Terminarz i tematyka szkoleń na następny rok jest w trakcie tworzenia, ale jak zapewnił Przewodniczący „tradycja szkoleń” zostanie utrzymana, a miejsca ich organizacji będą sprzyjać kształceniu, ale i wypoczynkowi.

Październik był też miesiącem cyklu spotkań w Brukseli. W dniach 9-10 października miały miejsce obrady grupy negocjacyjnej Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego przy Komisji Europejskiej.

W listopadzie w słowackim mieście Bardejów na zaproszenie strony słowackiej odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych ECHOZ Energeticko–Chemický odborový zväz oraz KSPCH. Przewodniczący Piotr Łusiewicz  podczas wspólnych obrad omówił działalność KSPCH NSZZ „Solidarność”. Omówił strukturę, liczebność członków,
a następnie poprosił obecnych przedstawicieli sekcji o ich omówienie w zakresie działalności, przynależnych firm, ilości członków oraz problemów i osiągnięć. Wszyscy obecni Przewodniczący Krajowych Sekcji przybliżyli słowackim kolegom sytuacje swoich branż.
Po prezentacjach poszczególnych sekcji Piotr Łusiewicz kontynuował swoją wypowiedź, która dotyczyła układów zbiorowych funkcjonujących w Polsce, głównie w spółkach Skarbu Państwa oraz współpracy zagranicznej. Związkowcy z obydwu krajów wymienili się informacjami statystycznymi dot. płacy minimalnej, bezrobocia itp. Sytuacja naszego kraju w porównaniu do Słowacji jest niewątpliwie lepsza.

28 listopada w Pradze odbyło się okresowe spotkanie Regionu Wschodniego IndustriAll Europe. Uczestniczyły w nim delegacje z Czech, Słowacji, Słowenii, Polski i Węgier, a także grupa związkowców z Ukrainy. Dzień wcześniej w centrum Pragi odbyła się manifestacja, zorganizowana przez czeskie Związki Zawodowe. Wzięli w niej udział przedstawiciele KSPCH NSZZ Solidarność: Piotr Łusiewicz, Sławomir Bezara oraz Karol Front. Manifestacja miała na celu zaakcentowanie problemów, jakie występują na czeskim rynku pracy. Wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele pracowników, jak również przedstawiciele czeskich pracodawców.

Kolejno Przewodniczący Łusiewicz wraz ze Skarbnikiem – Zbigniewem Adamczakiem przedstawili pomysł zabezpieczenia środków pieniężnych KSPCH. Zbigniew Adamczak przybliżył obecnym symulację profitów z obu inwestycji. Za zgodą Rady KSPCH zrezygnowano z pomysłu zakupu nieruchomości na rzecz zakupu kilkuletnich obligacji.

Przewodniczący poinformował też o przeniesieniu biura KSPCH zlokalizowanego w dalszym ciągu w Warszawie, ale pod adresem: Aleje Jerozolimskie 146a, 02-305 Warszawa.
Do dyspozycji KSPCH w budynku wynajmowanym przez Gaz-System są dwa pomieszczenia: sekretariat oraz salka konferencyjna.

W dalszej części obrad dyskutowano na pomysłem zatrudnienia ekspertów ds. pomocy prawnej - Pana Olafa Wiśniewskiego i Pan Dariusza Wegnerskiego. Prawnicy byli obecni podczas posiedzenia i na bieżąco odpowiadali na pytania członków Rady. Ostatecznie zadecydowano o podjęciu rocznej współpracy (1.01.2024-31.12.2024). Uzgodniono, że umowa ma objąć pomoc prawną dla członków Prezydium, Rady KSPCH oraz komisji organizacji zrzeszonych w KSPCH. Od 1 stycznia wszystkie sprawy natury prawnej powinny zostać zgłaszane do Sandry Domagalskiej, która będzie pośredniczyć w komunikacji między organizacjami, a ekspertami. W wymienionej kwestii została podjęta uchwała Rady KSPCH. Obecna współpraca z zatrudnianym dotąd prawnikiem – Dariuszem Sobolewskim zostanie zakończona z końcem 2023 r.