Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-03-25

Posiedzenie Rady KSPCH NSZZ Solidarność

W dniu 24 marca 2021 r. po raz kolejny od momentu rozpoczęcia pandemii odbyło się zdalne posiedzenie Rady KSPCH, którego uczestnikami oprócz członków Rady, byli też koledzy z Komisji Rewizyjnej KSPCH. Ze względu na złą sytuację epidemiczną w naszym kraju Rada w dalszym ciągu nie miała możliwości spotkania się fizycznie.

Celem spotkania było omówienie uchwał oraz zapoznanie się z wykonaniem budżetu za 2020 r. oraz preliminarzem na kolejny rok. Głosowanie nad uchwałami odbyło się również w wersji elektronicznej. Przewodniczący przedstawił działania Sekretariatu w czasie od grudniowego posiedzenia do chwili obecnej. Członkowie spotkania przedstawili pokrótce sytuacje w jakiej obecnie znajdują się ich firmy i organizacje.

Przewodniczący życzył wszystkim obecnym zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.