Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-12-09

Posiedzenie Rady KSPCH, Opoczno

W dniu 6 grudnia 2022 r. w Opocznie odbyło się posiedzenie Rady KSPCH NSZZ „Solidarność”. Obrady rozpoczął Przewodniczący Mirosław Miara omawiając program spotkania.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Na Przewodniczącego obrad, Rada KSPCH jednogłośnie zatwierdziła Ireneusza Bessera.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady KSPCH Nr 2/2022 został zatwierdzony jednogłośnie.

Komisja Rewizyjna KSPCH przeprowadziła kontrolę dokumentów w trakcie posiedzenia Rady KSPCH, z której to kontroli przedstawiła protokół nr 2/2022. Protokół został zatwierdzony przez Radę.

Rozpoczynając swoją wypowiedź Przewodniczący przedstawił przedstawił harmonogram na 2023 r., który kreuje się następująco:

13-14 kwietnia - posiedzenie Rady KSPCH - Waplewo

20-21 kwietnia - Warsztaty Medialne

15-16 czerwca – Kongres Rady KSPCH - Częstochowa

5-6 października - Szkolenie "Od Konfliktu do Porozumienia z Pracodawcą"

 

Ustalono także warty przy grobie ks. Popiełuszki:

1-2 kwietnia – Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicznego

3-4 czerwca - Krajowa Sekcji Przemysłu Chemicznego

2-3 września - Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

 

Przewodniczący rozpoczął zdawanie relacji z działalności sekretariatu od przypomnienia zdarzeń mających miejsce po 15 września. Pierwszym omawianym wydarzeniem była jubileuszowa Pielgrzymka Ludzi Pracy, podczas której frekwencja członków „S” okazała się wyjątkowo mała.

Pod koniec września odbyło się posiedzenie KK NSZZ Solidarność. Pierwszy dzień obrad był wyjątkowo uroczysty, ponieważ brali w nim udział liczni przedstawiciele Rządu RP. Członkowie KK mieli możliwość zadawania pytań, a dotyczyły one szczególnie: spraw polityki
przemysłu energochłonnego, cen energii, emerytur stażowych oraz podwyżek w budżetówce. Zapowiedziano rozmowy z przedstawicielami Rządu, które osobiście ma prowadzić Piotr Duda i Henryk Nakonieczny. Zaplanowano również takie spotkanie z premierem. Na posiedzeniu KK koledzy z Regionu Pomorza Zachodniego min. Krzysztof Zieliński złożyli dwa stanowiska dot.: obrony funkcjonowania polskich szkół na Litwie oraz konsultacji z regionem jeśli dana jednostka występuje o odznaczenia państwowe.

24-25 września koledzy z Gaz-Systemu bardzo licznie objęli wartę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

29 września Przewodniczący brał udział w posiedzeniu Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego. Sytuacja sekcji jest bardzo różna, są zakłady, które mają się bardzo dobrze ale też i takie mają poważne problemy.

5 października odbyło się spotkanie z Premierem, na którym poruszano te same tematy co na posiedzeniu KK. Kilka dni później odbyło się zdalne posiedzenie KK na którym podjęto decyzję o zorganizowaniu manifestacji. Jak wiadomo w związku z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa państwa po eksplozji rakiety w Przewodowie manifestacja została odwołana, a w zasadzie przełożona na inny termin. Pozytywnym aspektem całej tej sytuacji jest powołanie komisji rządowo-związkowej, która ma się zająć postulatami.

19 października na prośbę Piotra Łusiewicza zorganizowano spotkanie z pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Panem Mateuszem Bergerem w którym wziął udział także Arkadiusz Karaszewski.

19-20 października Przewodniczący wziął udział w posiedzeniu Rady Krajowej Sekcji Ceramików i Szklarzy. Sytuacja przemysłu ceramicznego jest bardzo ciężka.

W październiku na prośbę pracodawców przemysłu drzewnego zostało zorganizowane zdalne spotkanie na którym to pracodawcy zaproponowali zorganizowanie manifestacji i zaprosili związek do przyłączenia się. Ostatecznie do protestu nie doszło.

18 listopada ponownie na prośbę Piotra Łusiewicza zorganizowano spotkanie z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z Gaz-Systemu oraz Przewodnicy KSGNiG.

Przewodniczący brał udział w spotkaniach Regionu Wschodniego oraz Komitetu Wykonawczego IndustriAll Europa. Głównym tematem obrad były braki podwyżek i trudna sytuacja w krajach z zachodnich Europy, pomijając kwestie dot. wojny na Ukrainie. Porażające jest to, że związkowcy skupiają się tylko na własnych potrzebach. Ciekawostką wyniesioną z jednego ze spotkań było to, że w Słowenii w układach zbiorowych zapisuje się dodatkowe urlopy dla związkowców. Luc Triangle (Sekretarz Generalny IndustriAll Europa) powiedział, że w Belgii w układach zbiorowych istnieją zapisy o dodatkowej premii dla członków związku, które wypłacane są ze środków pracodawcy.

Omawianie sytuacji z poszczególnych Sekcji Krajowych rozpoczął Marek Ziarkowski. Głównym problemem przemysłu papierniczego jest jego energochłonność. Wiele z firm działających w Polsce korzysta z dopłat do energii. W fabrykach coraz częściej zdarzają się przestoje. Przemysł papierniczy boryka się z cenami węgla, energii, CO2 oraz dostępnością drewna. Problem z zakupem tego surowca pogrążył się wraz z rozpoczęciem wojny. Białoruś przestała sprzedawać drewno na biomasę. Polskie zakłady zaopatrują się w pełnowartościowe drewno z polskich lasów i przetwarzają je później na biomasę, co jest ogromnym marnotrawstwem. Związek stara się rozwijać korzystając z doświadczenia i pomocy z komisji NSZZ Solidarność z Azotów Puławy.

Kolejno głos zabrał Sławomir Bezara omawiając sytuację KS Przemysłu Chemicznego. Najgorsza sytuacja przedstawia się w Sempertrans Bełchatów. Ich układ zbiorowy pracy został wypowiedziany, a pracodawca nie chce podpisać nowego. Członkowie „S” protestowali przez trzy dni przybywając na zwolnieniach chorobowych co skutkowało zatrzymaniem pracy zakładu. Organizacja planuje ponowną organizację takiej akcji. Przewodniczący komisji – Darek Sujka prosił o wsparcie jeśli dojedzie do zorganizowania manifestacji. Większość organizacji należących do sekcji jest po lub w trakcie negocjacji podwyżek płac na kolejny rok.

Zbigniew Adamczak przybliżył sytuację w Bridgestone, gdzie od momentu manifestacji dialog z zarządem w ogóle nie istnieje. Komisja próbowała uzyskać zwiększenie odpisu na fundusz socjalny jednak pracodawca zdecydował się na dodatek do wynagrodzenia, co dla pracownika okazało się mniej korzystne ze względu na potrącane składki. Dla pracodawcy wydana kwota byłaby taka sama, ale sam fakt, że to związek wyszedł z tym pomysłem było argumentem za odrzuceniem tej możliwości.

Piotr Łożyński poinformował o podwyżkach jakie otrzymali pracownicy w Michelin. W firmie zanotowano spadek produkcji i zaplanowano postoje. Na styczeń zaplanowane są spotkania dot. negocjacji podwyżek na 2023 r.

W Zakładach Azotowych Puławy tak jak zazwyczaj porozumienie płacowe zostanie podpisane po negocjacjach wskaźnika czyli około kwietnia. Pracodawca jednak zdecydował się już na podwyżki poza rozmowami ze związkiem, co w żaden sposób nie zamyka procesu negocjacji podwyżek. Firma boryka się z problemami braku nawozów.

Bolesław Potyrała mówił że od 2 listopada zgodnie z decyzją KRS PGNiG zostało połączone z ORLEN-em. Związki z PGNiG SA przeprowadziły negocjacje porozumienia oddzielnie od związków z grupy kapitałowej. KS GNiG skierowała pismo do Premiera i Rządu RP o zamiarze zorganizowania pikiety. Głównym postulatem było żądanie przygotowania projektu porozumienia dla spółek grupy kapitałowej. W związku z ze spełnieniem tego warunku pikieta została odwołana. Sytuacja ekonomiczna w PGNiG jest dobra. Podpisano nowy układ zbiorowy pracy, który różni się od poprzedniego jedynie tytułami pracodawcy a został nim Dyrektor Zespółu Oddziałów. Porozumienie obejmuje cztery lata gwarancji zatrudnienia i dwa lata niezmienności umów o pracę. Niestety sytuacja spółek nie jest najlepsza a bardzo trudna w Spółce Exalo, która zrezygnowała z organizacji uroczystości barbórkowych gdyż ma problemy ze zgromadzeniem środków na wypłatę stąd 50% barbórka i skromne świadczenie świąteczne zostały przesunięte na 20 grudnia.

Piotr Łusiewicz i Arkadiusz Karaszewski streścili przebieg spotkania z pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Panem Mateuszem Bergerem. Podczas spotkania przekazano informacje o tym co dzieje się w zakładach i jakie są relacje związkowców z zarządem PERN. Piotr Łusiewicz poinformował również o spotkaniu przedstawicieli Gaz-Systemu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w obecności przewodniczących SPCH i KS GNiG.

O sytuacji ORLEN-u mówił Honoriusz Siarkowski. Spółka jak wszystkie inne firmy boryka się z problemami z znalezieniem nowych pracowników. Związek podjął z pracodawcą negocjacje dot. poniesienia minimalnego wynagrodzenia. Udało się ustalić ją na godziwym poziomie co daje szanse na znalezienie pracowników. W ramach spotkań negocjacyjnych ustalono dodatki stażowe dla pracowników związanych z firmą od dwóch do ponad dwudziestu lat. Kwestią, która nie została jeszcze zaakceptowana jest podwyżka uznaniowa.

Ireneusz Besser pochwalił się przystąpieniem do KSCiS kolejnej organizacji z firmy Roca.

Sytuacja sekcji jeśli chodzi o uzwiązkowienie jest stabilna. Przemysł szklarski w związku
z tym, że posiada kapitał zagraniczny ma możliwość zakupu gazu w lepszych cenach negocjując je dla kilku zakładów rozsianych po Europie. Gorzej wygląda sytuacja polskich zakładów, które borykają się z wysokimi kosztami energii. Rentowność takich firm spada praktycznie poniżej zera. Sytuacja firmy Karolina jest na tyle trudna, że właściciel
w październiku nie wypłacił wynagrodzeń. Pracownicy otrzymali je w trzech ratach, które przelano do końca listopada. Produkcja zamówień włączana jest tylko na jeden tydzień w miesiącu. W okresie między produkcyjnym temperatura na halach wacha się w granicy 2-3*C.

Mirosław Miara przedstawił realia w KS Przemysłu Farmaceutycznego. Sytuacja zrzeszonych firm jest stabilna. Problemem jest jedynie dostępność surowców wykorzystywanych do produkcji leków, która w związku z likwidacją europejskich producentów została przeniesiona do krajów azjatyckich.

Po obradach wszyscy uczestniczy udali się na Mszę Świętą w intencji zmarłego dziesięć lat temu Andrzeja Koneckiego. Później złożono wiązanki i zapalono znicz na jego grobie.

Wieczorem na zorganizowanej świątecznej kolacji obecni byli synowie oraz żona Andrzeja Koneckiego. Wśród zaproszonych gości byli także byli pracownicy KSPCH, którzy kiedyś pracowali w biurze w Opocznie.