Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-09-03

Posiedzenie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Papierniczego NSZZ Solidarność

W Rulewie, koło Warlubia 3 i 4 września odbyło si spotkanie Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego. W programie było szkolenie na temat zaangażowania i komunikacji, które przeprowadziła Marylka Kościńska. W drugim dniu omawiane były sprawy branży (także polityki przemysłowej - lub jej braku), poszczególnych zakładów oraz oczywiście całego Związku.
Gośćmi spotkania był Mirosław Miara (Przew. SPCH) oraz Marek Mazurek (Viceprzew. KKR). Spotkanie przygotowali koledzy z Schumachera i Mondi.