Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-06-11

Posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Z inicjatywy Przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność GAZ-SYSTEM S.A. - Piotra Łusiewicza, w dniu 29.05.2019,w centrali naszej spółki odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Zespół w ramach swojej działalności statutowej, tj. m.in. monitorowania sytuacji ekonomicznej i społecznej w poszczególnych branżach polskiego przemysłu i wypracowywania działań w zakresie polityki przemysłowej, zainicjował spotkanie z Zarządem GAZ-SYSTEM, które odbyło się 29 maja w siedzibie spółki.

Zgodnie z agendą, po otwarciu spotkania przez Przewodniczącego Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu KK NSZZ Solidarność – Bogdana Szozdy, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. Tomasz Stępień zdał relację z ogólnej sytuacji Spółki i perspektyw dalszego rozwoju. Zwrócił uwagę na plany inwestycyjne w zakresie dalszej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski, a w szczególności związane z projektem Baltic Pipe.

Przedsięwzięcie jest realizowane bez opóźnień, zgodnie z przyjętym harmonogramem, jak i założonym budżetem – podkreślił Prezes Stępień.

Z kolei Piotr Łusiewicz, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w GAZ-SYSTEM podkreślił rolę Solidarności w budowaniu spółki jako dobrego pracodawcy – Solidarność była twórcą wszystkich zakładowych aktów prawnych w Gaz-System, w tym ZUZP, który jest najlepszy na rynki i Regulamin Pracy. Trzy etapy wartościowania za nami, w ty procesie chcieliśmy dać ludziom te pieniądze, które są na rynku. Na ocenę przyjdzie czas, jeszcze jest za wcześnie. Dialog społeczny w spółce jest na dobrym poziomie, co do głównych założeń w polityce społecznej zgadzamy się z Zarządem. Początki były trudne, ale z miesiąca na miesiąc relacje się poprawiały, teraz oceniam je jako dobre – rozpoczął Piotr Łusiewicz.

Zagadnieniem przewodnim spotkania w formule dyskusji, były problemy i wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym w kontekście dążeń Unii Europejskiej do dekarbonizacji gospodarki, jako głównego kierunku jej rozwoju i modernizacji.

Poruszono kwestie związane z propozycjami i interpretacjami Komisji Europejskiej ws. zeroemisyjnej gopsodarki UE do 2050r. i z jej pierwszym etapem do 2030r., które w sposób bezpośredni zagrażają rozwojowi sektora gazowego w naszym kraju.

Po przeanalizowaniu problemów związanych z polityką UE w zakresie dążenia do oparcia przemysłu na tzw. czystej energii, podkreślono, że transformacja przemysłu elektroenergetycznego zmierzająca do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, musi uwzględniać aspekty społeczno-gospodarcze i być przeprowadzana z poszanowaniem indywidualnych, wewnętrznych uwarunkowań danego kraju.

Wspólnym wnioskiem płynącym z dyskusji jest potrzeba reprezentowania na arenie instytucji unijnych i otoczenia regulacyjnego jednolitego stanowiska i podejmowania skutecznych działań opiniotwórczych, ktore uzasadniają konieczność zachowania miejsca dla energetyki opartej na węglu i gazie.

Zadeklarowano współpracę w tym zakresie, pomiędzy poszczególnymi sekcjami reprezentowanymi w Zespole ds. Rozwoju Przemysłu a Zarządem GAZ-SYSTEM. W tym celu, ustalono możliwość bezpośrednich kontaktów oraz dalszych spotkań w obecnym gronie.

W spotkaniu udział wzięli:

Zarząd GAZ-SYSTEM w składzie:

 1. Tomasz Stępień – Prezes Zarządu
 2. Artur Zawartko – Wiceprezes Zarządu

Przedstawiciele Pracodawcy w składzie:

 1. Magdalena Molak – Specjalista w Dziale Komunikacji Wewnętrznej, PZKL
 2. Paweł Miłobędzki – Koordynator Dialogu Społecznego, PZKL

Zespół ds. Rozwoju Przemysłu Komisji Krajowej NSZZ Solidarnośc, w składzie:

 1. Bogdan Szozda – Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu KK NSZZ Solidarność,
 2. Waldemar Bartosz – Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność,
 3. Jarosław Grzesik - Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność,
 4. Kazimierz Kimso - Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność,
 5. Andrzej Kropiwnicki - Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność,
 6. Jarosław Lange - Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność,
 7. Piotr Łusiewicz - Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w GAZ-SYSTEM S.A.,
 8. Zbigniew Majchrzak - Sekretarz Rady Krajowej Sekcji Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ Solidarność,
 9. Mirosław Miara – Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność,

Goście zaproszeni dodatkowo przez Przewodniczącego Piotra Łusiewicza:

 1. Paulin Jurkiewicz - Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Polskie LNG S.A.
 2. Jerzy Gawęda - Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Inowrocławskich Kopalniach Soli SOLINO S.A.