Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-02-09

Posiedzenie Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu

W dniu 9 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu. W pierwszym punkcie obrad omówiono zagrożenia dla polskiego przemysłu wynikające ze zmian w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO². Problem naświetlili zaproszeni na obrady koledzy z branży budowlanej i hutniczej.

Tadeusz Ryśnik – wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego, przedstawił zagrożenia dla przemysłu cementowego wynikające z decyzji i planów europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO². Według niego projekty handlu emisjami doprowadzą do importu tańszego cementu z krajów, gdzie ta produkcja jest dotowana a co za tym idzie dojdzie do likwidacji naszych cementowni.

Andrzej Karol - wiceprzewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców przedstawił zagrożenia dla przemysłu hutniczego wynikające z decyzji i planów europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO². Zagrożenia podobne jak w przypadku cementowni. Członkowie Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu po wysłuchaniu kolegów, zdecydowali między innymi, że członek Rady Dialogu - Jarek Lange jednocześnie członek Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy w RD, zaproponuje ten temat na najbliższym posiedzeniu zespołu. Przewodniczący Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu – Bogdan Szozda wystąpi do Piotra Dudy o poruszenie tematu handlu uprawnieniami do emisji CO² na obradach Prezydium Rady Dialogu oraz o zajęcie się tematem przez Narodową Radę Rozwoju przy Prezydencie RP. Przewodniczący Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu – Bogdan Szozda po raz kolejny ma zwrócić się do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego o spotkanie w sprawie polityki przemysłowej.