Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-02-10

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS

W dniu 5 lutego 2020 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”- odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS. Przypomnę, że od bardzo niedawna jestem członkiem tego zespołu. Było to posiedzenie jakby inauguracyjne, ponieważ przewodnictwo zespołu objął nasz kolega z Solidarności – Wojciech Ilnicki. Poprzednim przewodniczącym zespołu był przedstawiciel pracodawców – Zbigniew Żurek.

Pierwszy punkt obrad dotyczył: wzmacniania dialogu społecznego w Polsce - przeciwdziałanie naruszeniom prawa do zrzeszania się w związki zawodowe i ich działalności w zakładach pracy.

W tym punkcie programu omawiano sytuację w firmie Castorama gdzie pracodawca zwolnił z pracy członków Komisji Zakładowej. Koledzy związkowcy z Castoramy opowiedzieli w szczegółach jakie było postępowanie pracodawcy wobec przedstawicieli związku zawodowego.

Z ich opowieści ewidentnie było widać, że pracodawca na wszelki sposób chce pozbyć się w firmie organizacji związkowej i stosuje niedopuszczalne metody. Po związkowcach wypowiadał się pracodawca – dyrektor Castoramy, który wokół siebie posadził kilku prawników.

Słuchając wypowiedzi dyrektora można byłoby teoretycznie  założyć, że wszystko jest w Castoramie jest pięknie a pracodawca ze wszystkich sił robi wszystko aby dialog społeczny był na dobrym poziomie.

Po tym wystąpieniu bardzo na miejscu i celna była wypowiedź Ministra (MRPiPS) - Stanisława Szweda, który krótko spytał dyrektora: „skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle”.

Minister zaproponował dalsze rozmowy pojednawcze w mniejszym gronie, na które zaprosił strony do ministerstwa. Zarówno związkowcy jak i pracodawca chętnie zaakceptowali taką propozycję.

W drugim punkcie obrad, ekspert KK NSZZ Solidarność – Barbara Surdykowska przedstawiła informację z realizacji zaleceń grupy roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego dotyczących włączenia RDS w Semestr Europejski. Kilka tygodni temu w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” była zorganizowana konferencja na temat Semestru Europejskiego i w tej konferencji brali udział członkowie zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.

W trzecim punkcie obrad przewodniczący zespołu zaproponował obrady zespołu przynajmniej raz na kwartał. Przy zgłaszaniu ewentualnych tematów obrad, zaproponowałem aby zespół włączył temat dotyczący sektorowych, branżowych, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy. Przewodniczący zespołu zaakceptował propozycję twierdząc, że temat ten jak najbardziej pokrywa się z zadaniami  zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS.

Cieszę się, że temat ten będzie podstawą obrad tego zespołu, to jeszcze jedno miejsce gdzie będzie można podnosić to zagadnienie, opracować ewentualne plany działania itd.

Mirosław Miara