Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-06-04

Prośba o wsparcie kampanii LabourStart

Otrzymaliśmy wiadomość od białoruskiego związki zawodowego z prośbą o wsparcie ich kampanii LabourStart, którą prowadzą wspólnie ze światowym związkiem przemysłowym IndustriALL.

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4353

Kampania funkcjonuje już w  18 językach, co ułatwia udostępnianie na arenie międzynarodowej. Niestety nie ma jeszcze wersji polskiej. Strona kampanii zawiera wszystkie dodatkowe informacje na temat sprawy i jej rozwoju.

Kampania oparta jest na przypadku niemieckiej firmy naruszającej prawa pracownicze na Białorusi

W ubiegłym roku zaczęli organizować górników w niemieckiej firmie górniczo-budowlanej Redpath Deilmann GmbH (część kanadyjskiej kopalni Redpath Mining), która ma kontrakt na Białorusi na budowę kopalni potażu dla rosyjskiego oligarchy Michaiła Gutserijewa, wielkiego przyjaciela prezydenta Łukaszenki .

Redpath Deilmann stracił kontrakty w Niemczech i musiał szukać kontraktów za granicą: w Rosji, na Białorusi, w Czechach i poza Europą.

Na Białorusi Redpath Deilmann ignoruje Bialoruskie prawo pracy, przepisy BHP w kopalniach. Pracownicy utworzyli tam organizację związkową, aby negocjować warunki pracy. Ich lider Mikalaj Valadzko został zwolniony 31 marca w czasie wybuchu COVID-19, pozostawiając rodzinę bez pieniędzy.

W ciągu roku zauważamy, że Redpath Deilmann  korzysta z norm prawa białoruskiego lub niemieckiego, albo z wewnętrznych przepisów spółki wybiórczo i wyłącznie na korzyść pracodawcy, naruszając prawa pracownicy.

Naprawdę wykorzystaliśmy wszystkie mechanizmy, które mamy na Białorusi. Sąd, apelacje prawne do prokuratur i Ministerstwa Pracy i Ochrony Socjalnej na wszystkich poziomach. Organy regulacyjne nie reagują tak, jak powinny. Wygląda na to, że istnieje tutaj ogromny schemat korupcyjny. A teraz korzystamy z mechanizmów międzynarodowych.

Istnieje kilka mechanizmów ochrony praw pracowniczych, takich jak Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz mechanizmy Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z pomocą biura MOP w Moskwie oraz Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych rozpoczęliśmy procedury zgodnie z wytycznymi OECD i konwencją MOP dotyczącą przedsiębiorstw wielonarodowych. Z doświadczenia naszych towarzyszy wiemy, że czasem osiągnięcie wyniku może zająć do 10 lat. Nie możemy się doczekać tak długo, ponieważ projekt Redpath Deilmann na Białorusi kończy się, gdy tylko zbudują kopalnię, do 2022 roku. Potrzebujemy teraz rezultatu.

Dziękujemy naszym współpracownikom z branży odpowiedniej w Niemczech, IG BCE. Pomagali w organizacji komunikacji i dialogu społecznego z niemieckim biurem Redpath Deilmann. Nasza wspólna globalna federacja związkowa IndustriALL Global Union jest bardzo zaangażowana w sprawę; prowadzona przez nas kampania rozpoczyna się wraz z naszym GUF.

Proszę Cię o:

• wsparcie kampanię, wysyłając wiadomość ze strony kampanii

• udostępniać wiadomości o kampanii w swoich sieciach,

• przesłanie informacji do swoich znajomych o wsparcie naszej kampanii i

• podzielenie się nimi w swoich związkach i innych mediach społecznościowych.

Musimy wywrzeć wystarczającą presję na Redpath Deilmann, w przeciwnym razie będzie to miało wpływ negatywny na prawa pracowników na Białorusi i innych krajach, w których Redpath Deilmann mają projekty.

https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4353