Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-01-18

Rada KS GNiG w Złockiem

Obecnych na posiedzeniu 13 stycznia w Złockiem było 14 członków Rady oraz 2 członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Bolesław Potyrała przekazał prowadzenie zebrania kol. Karolowi Frontowi. 

Na posiedzeniu Rady udało się nam spotkać w 2021 tylko jeden raz - we wrześniu. Przewodniczący omówił wydatki w poprzednim roku. Wszystkie pozycje preliminarza znalazły się poniżej planu z uwagi na pandemię. Powiększyliśmy stan środków z uwagi na znaczny wzrost wartości jednostek i prawie pełną wpłatę z organizacji związkowych wchodzących w skład Sekcji. Nie dokonywano zbycia jednostek. Bolesław Potyrała omówił planowane wydatki i przychody. Projekt Preliminarza został powiększony w stosunku do 2021 roku szczególnie w pozycji spotkania i eksploatacja samochodu z uwagi na podwyżkę cen paliw i wzrost ilości wyjazdów gdyż rozpoczynamy w końcu bieżącego roku wybory na kolejną kadencję. Nie ma potrzeby zbywania jednostek a założenie dalszego ich wzrostu pozwalaja sądzić, że środki na koncie powinny wystarczyć na działalność w 2022 roku.

Konsolidacja GK PGNiG z GK PKN Orlen, Umowa społeczna – działania SPCH i Sekcji i podpisane Porozumienie przez SPCH, Sekcję GNiG oraz Sekcję Przemysłu Naftowego. Mirosław Miara poinformował o procesie negocjacji Porozumienia. Na posiedzeniu w Jadwisinie we wrześniu była informacja o podpisanej notatce ze spotkania 13 września w CPS Dialog. Kolejno prawnik związkowy przygotował projekt porozumienia, który po uwagach pracodawcy został totalnie zmieniony i dopiero po interwencji Piotra Dudy udało się powrócić do wcześniejszych ustaleń z CPS Dialog. Kolejno odbyliśmy kilka negocjacji i 22 listopada w PKN Orlen w Warszawie nastąpiło parafowanie projektu i rozpoczął się proces zatwierdzeń. W dniu 14 grudnia w siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie, w obecności mediów, podpisano Porozumienie. Nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania mediów, bezpośredniej transmisji i dlatego odnosząc się do wypowiedzi pracodawców stwierdziłem, że jest to dopiero pierwszy krok i nie czas na świętowanie. Kolejne spotkania będą możliwe po przedstawienia ścieżki dalszej konsolidacji i o to będziemy zabiegać.

Wcześniej – 26 października - przewodniczący był na posiedzeniu Rady Przemysłu Naftowego w Płocku a w tym czasie było kolejne spotkania związkowców - dwa zespoły w PGNiG. Kolejne działania to po przedstawieniu programu połączenia z Orlenem i środków zaradczych, rozpoczęcie dalszych rozmów a po pokazaniu planu połączenia z PGNiG rozmowy na temat szczegółowej umowy zabezpieczeń pracowników. Nadal nie rozwiązane są problemy z koncesjami. Termin połączenia w połowie 2022 roku wydaje się też mało realny. Rola Sekcji w tym procesie powinna być pomocnicza i kontrolna.  Twoje strony: solidarnosc.org.pl  spch-solidarnosc.pl  tysol.pl 9 Protest związkowców i pracowników Koltaru.

Dominik Kozaczka stwierdził, że początkowo wydawało mu się, że mimo wszystko będzie to gorsze porozumienie niż jest i pochwalił wypowiedź Mirka Miary podczas relacji na żywo w TVP Info. Jednak nadal nie popiera tego projektu bo nie wierzy, że konsolidacja wzmocni sektor gazowniczy i że obietnice zostaną dochowane szczególnie w kwestii wybrania najlepszych rozwiązań dla prawa pracy w połączonym holdingu. Mówił również, że do tych rozwiązań powinno dołączyć się Gaz-System który ma przejąć magazyny gazu. Nie jest jasne czy chodzi o Gas-Storage czy też o magazyny Oddziałów wydobywczych jak też, że ogólne Porozumienie może nie być korzystne dla wszystkich. Mówił również że w dalszym procesie rola UOKiK nie jest najistotniejsza, ale ważniejsze jest rozwiązanie problemów z przeniesieniem koncesji, gwarancji bankowych, kontraktów międzynarodowych i umów. Ponadto Dominik Kozaczka, skrytykował pewne techniczne elementy podpisanego porozumienia, mówiąc że przy tego typu dokumentach wymagana jest bardzo duża precyzja zapisów. Mirosław Miara podziękował Dominikowi za tak przychylną ocenę Porozumienia i wystąpienia i zadeklarował że kolejne Porozumienia będą konsultowane z organizacjami Solidarności z obu Sekcji.

Zbigniew D. Matuszewski mówił że dobrze jest, że umowa jest ogólna bo może uda się np. wynegocjować dłuższe terminy ochrony dla pracowników. Marian Korneluk mówił że przejęcie magazynów to pomysł rządowy bo Gaz-System nie pali się do tego gdyż przejęcie Gazoportu i tłoczni na gazociągu Jamalskim powoduje problemy placowe. Informację ze Spółek i organizacji od września 2020 roku prezentują członkowie RKS – przewodniczący organizacji , uzupełniają pozostali chętni z danej Spółki.

Bolesław Potyrała – Exalo Drilling – mówił że po RKS w Jadwisinie sytuacja uległa poprawie, zwiększyła się ilość otworów wiertniczych, lecz miało to niezbyt wielki wpływ na wynik. Jako ZZ wystąpiliśmy o podjęcie rozmów w sprawie podwyżek płac, jednak według otrzymanej odpowiedzi rozpoczną się one w końcu miesiąca po sporządzeniu wstępnego wyniku finansowego. Mówił on również po pytaniu kolegów o planie wystąpienia z 10 proc. podwyżką i kwotowym podziałem oraz o premii świątecznej dla niektórych pracowników.

Dominik Kozaczka – poinformował, że w Gas-Storage uzyskano 5 proc podwyżkę i o dobrej współpracy. W PGNiG SA – jest cisza, informowano o pomyśle utworzenia spółki SPV8 z Oddziałów wydobywczych, po ostatniej informacji medialnej nie wiadomo gdzie mogą znaleźć się Magazyny Wydobycia.

Zbigniew D. Matuszewski – PSG – mówił o braku środków na inwestycje a w dyskusji mówiono o trudnej sytuacji spółki i odraczaniu prac rozwojowych i jedynie prowadzenie remontów.

Andrzej Zając- PGNiG Technologie– mówił że po zmianie Zarządu jest lepsze zrozumienie sytuacji pracowników, zwiększenie odpisu na FŚS, trwają rozmowy o odprawach emerytalnych. We wrześniu nastąpiła korekta inflacyjna 150 - 250 złotych i trwają dalsze rozmowy o podwyżkach.

Marian Korneluk– Gaz-System – od października brak informacji , wcześniej wypłata nagrody po 2400 zł, przejęcie Gazoportu i tłoczni na gazociągu Jamalskim powoduje problemy płacowe na porównywalnych stanowiskach.

Karol Front - w PGNiG OD – duże problemy finansowe spowodowane dużą różnicą pomiędzy ceną zakupu gazu a ceną sprzedaży.

Marek Perdek - w Odolanowie – ograniczona produkcja.

Zygmunt Sroczyński - w Oddziale Zielona Góra – spadek produkcji z kopalń Ostrów Góra i Grodzisko.

Następnie Bolesław Potyrała przedstawił terminarz spotkań Rady KSPCH w 2022 rok i propozycję kolejnego posiedzenie Sekcji w okresie 20-24 czerwca w okolicach Poznania – organizator Piotr Łusiewicz Gaz-System. Kolejne spotkania to październik lub wcześniej, a na niej klucze wyborcze i powołanie komisji Wyborczej. Organizator Andrzej Gawłowski PSG. Inne zgłoszenia dla organizacji Sekcji (wstępnie Zbigniew D. Matuszewski, Karol Front).

Sprzedaż Spółki Geovita - Bolesław Potyrała poinformował, że 16 grudnia podpisano umowę warunkową na sprzedaż Geovity dla Polskiego Holdingu Hotelowego. Jest to proces konsolidacji spółek turystycznych z majątku Spółek pod nadzorem Ministra Aktywów Państwowych. Już wcześniej podpisano umowy na zbycie spółek Interferie i Elbest. Przewodniczący Sekcji proponował aby w tej sytuacji wystosować pismo do Zarządu PGNiG SA o zasilenie Funduszu Wspólnego Świadczeń Socjalnych częścią środków uzyskanych ze sprzedaży. Dominik Kozaczka stwierdził że ZZ i on osobiście monitorują ten problem a ewentualne działania powinny być rozpoczęte po zbyciu spółki, dziś byłoby dobrze wystąpić do Komisji Krajowej o opinie czy istnieje prawna możliwości uzyskania jakichś środków na fundusz socjalny z tej transakcji. RKS po dyskusji przyjęła Stanowisko w tej sprawie.

 Bolesław Potyrała