Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-08-31

Rada Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność

W dniu 31 sierpnia 2015r. HOTELU ARENA EXPO w Gdańsku obradowała Rada Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność.

Podczas posiedzenia członkowie Rady omówili i ustalili program   Walnego Zebrania Delegatów SKPPF, które odbędzie się  w październiku w Przemyślu.

Omówiono również i ustalono harmonogram działań Rady SKPPF w drugim półroczu 2015 r.

Następny punk obrad dotyczył  współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - stan aktualny i propozycje współpracy.

 Omówiono również  sytuację w poszczególnych spółkach. Po wyczerpaniu programu obrad, członkowie Rady udali się na uroczystości jubileuszowe XXXV lecia NSZZ Solidarność. 

O godz. 12.00 brali udział w mszy św. w Bazylice św. Brygidy, następnie jak wszyscy uczestnicy mszy, przeszliśmy ulicami Gdańska pod pomnik i bramę Stoczni Gdańskiej, gdzie złożono kwiaty. Po tych uroczystościach odbyło się w Sali BHP, spotkanie z Prezydentem RP - Andrzejem Dudą i wszyscy obecni członkowie Rady SKPPF, mieli tą niebywałą przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu, które zapewne na długo pozostanie w naszej pamięci.

Miara Mirosław