Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-09-14

Spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa Pawłem Gruzą

W dniu 14 września 2016r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, odbyło się spotkanie związkowców, przedstawicieli zakładów chemicznych, zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność z  Ministrem Pawłem Gruzą.

Stronę związkową reprezentowali:

  1. Mirosław  Miara          Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność
  2. Andrzej Jacyna           Azoty Puławy;  przewodniczący KZ NSZZ Solidarność
  3. Piotr Śliwa                  Azoty Puławy;   KZ NSZZ Solidarność
  4. Roman Góra               Azoty Puławy;   KZ NSZZ Solidarność
  5. Józef Ogorzelec          Azoty Tarnów;  wiceprzewodniczący KZ NSZZ Solidarność
  6. Andrzej Malicki          Azoty Police; wiceprzewodniczący KZ NSZZ Solidarność
  7. Marek  Hojło              Organika Sarzyna; przewodniczący KZ NSZZ Solidarność
  8. Andrzej  Rychel          Organika Sarzyna;  KZ NSZZ Solidarność
  9. Daniel Sendor              Soda Polska Inowrocław; przewodniczący KZ NSZZ Solidarność

Podczas spotkania, po prezentacji uczestników, przedstawiliśmy sytuację poszczególnych firm, informując przede wszystkim o stanie dialogu społecznego, po wymianie kadr „dobrej zmiany”.

Generalnie koledzy z firm chemicznych z Grupy Azoty, ocenili zmiany pozytywnie ( Tarnów; Police).

Niestety takiej oceny pozytywnej, nie było w prezentacji kolegów z Azotów Puławy. Koledzy przedstawili poważne zastrzeżenia, które może nie bezpośrednio dotyczyły zmiany w Zarządzie, czy współpracy z nim, ale uwagi dotyczyły złego doboru przez Zarząd – doradców. Poprosili Ministra o zbadanie sprawy i interwencję, mamy nadzieję, że interwencja będzie skuteczna, bo to co koledzy z  Puław, przedstawili odnośnie swojej firmy i szkodliwych doradców jest niedopuszczalne i wymaga interwencji Ministra.

Dość długo dyskutowaliśmy o doborze kadr w firmach, braku zmian i uzgodnieniach, konsultacjach  ze związkami w procesie zmian kadry.

W dalszej części spotkania dyskutowaliśmy o przyszłości Ministerstwa Skarbu Państwa i podporządkowaniu Grupy Azoty, po likwidacji Ministerstwa.

Minister Paweł Gruza przekazał, że w trakcie konsultacji jest projekt, który zakłada utworzenia holdingu w którym po likwidacji MSP znajdzie się Grupa Azoty i inne ważne dla państwa Spółki.

Spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze z konkretnymi wnioskami i uwagami, Minister zobowiązał się do udzielenia wkrótce informacji w niektórych poruszanych kwestiach, oceniam spotkanie bardzo pozytywnie.

 

Mirosław Miara