Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-05-23

Spotkanie partnerów branży szklarskiej

W związku z cyklicznymi spotkaniami partnerów branży szklarskiej odbyło się w Krośnie w hotelu Portius spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych oraz Związku pracodawców Polskie Szkło. Konferencja zorganizowana była przez ZZ OPZZ przy Krosno Glass S.A w dniach 17- 18 maja 2018 roku.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele:
NSZZ Solidarność Huty Krosno Glass , Huta szkła Stolzle Częstochowa , Huta szkła OI Jarosław, OPZZ Huta szkła Krosno Glass, Huta szkła OI Jarosław, Federacja związku polskie szkło Saind Gobain Dąbrowa Górnicza, ZZ Kontra Pilknington Sandomierz, Związek Pracodawców Polskie Szkło, Przedstawiciel pracodawców Huty szkła Stolzle Częstochowa.


Podczas spotkania zostały poruszone następujące tematy;

  •  Sytuacja przemysłu szklarskiego,
  •  Szkolnictwo zawodowe i praktyczna nauka zawodu w branży szklarskiej,
  •  Stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim.
  •  Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.

Po omówieniu wszystkich zagadnień zajęto się opracowaniem propozycji tematów na posiedzenie podzespołu ds. Przemysłu Szklarskiego.
Po osiągnięciu kompromisu opracowano następujące punkty;

  • Przemysł szklarski w Polsce. Wpływ na gospodarkę i społeczności lokalne.
  • Krzemionka krystaliczna – wdrożenie nowelizacji Dyrektywy CMD.
  • Szkolnictwo zawodowe i praktyczna nauka zawodu – przykłady wsparcia pracodawców według aktualnych przepisów.
  • Stanowiska szczególne i o szczególnym charakterze w przemyśle szklarskim – kontynuacja (brakująca opinia PIP dot. warunków w zakładach).
  • Aktualny stan prac nad nowelizacją Kodeksu Pracy, a ponadzakładowe zbiorowe układy pracy.

Przedstawiciele wszystkich związków zawodowych zgodnie uznali, iż przemysł szklarski został pokrzywdzony Ustawą o emeryturach pomostowych z 2008 roku, ponieważ praktycznie do zera zredukowano stanowiska pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze, a zostawiając takie same stanowiska w hutach stali. Przykładem dobitnym jest murarz pieców na gorąco w hutach stali, którego praca uznana jest jako praca w warunkach szczególnych, a ten sam murarz w hutach szkła musi pracować do 65 lat.
Kolejnym bardzo istotnym tematem jako szansą dla przemysłu szklarskiego, którą wspólnie widzą wszystkie związki zawodowe są to ponadzakładowe układy branżowe. Temat został zaadresowany na spotkanie podzespołu ds. przemysłu szklarskiego.