Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-05-17

Spotkanie Prezydium KSGNiG z Przewodniczącym Piotrem Dudą

Spotkanie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotrem Dudą odbyło się w dniu 15 maja 2019 roku w siedzibie Komisji Krajowej w Warszawie.

Przewodniczący Gaz-Systemu, członek Komisji Krajowej Piotr Łusiewicz przedstawił powody spotkania się z szefem Solidarności, a dotyczyły one głównie troski o sytuacje spółek i bezpieczeństwa energetycznego branży.

Następnie przewodniczący Sekcji zrelacjonował proces komunikacji i podejmowania decyzji w Grupie Kapitałowej oraz dotychczasowe działania Sekcji w tej sprawie. Starania Sekcji zmierzają do spotkania się z Prezesem Prawa i Sprawiedliwości z uwagi na pozostawienia bez odpowiedzi pism kierowanych przez Zakładowe organizacje do Ministra Energii czy Premiera.

Z. D. Matuszewski poinformował przewodniczącego, że z uwagi na ograniczenia czasowe nie chcemy dyskutować o kwestiach pracowniczych, które załatwiamy w spółkach we własnym gronie, a interesuje nas restrukturyzacja  która nie pogorszy sytuacji Spółek oraz zatrudnienie zgodne z przyjętą etatyzacją, której nie wdrożył nowy Zarząd, w spółkach decyduje to o bezpieczeństwie energetycznym i pracy pracowników.

P. Łusiewicz wyraził obawy o terminowość realizacji dywersyfikacji dostaw gazu i prac inwestycyjnych związanych z realizacją rurociągu baltic pipe i z terminalem.

Piotr Duda odniósł się do trudności w kontaktowaniu się z osobami decyzyjnymi naszej branży szczególnie teraz w okresie przed wyborczym gdzie duża część rządu jest na urlopach. Mówił też że dotychczasowe działania dowodzą, że bez nagłośnienia sprawy niczego się nie załatwi i trzeba być konsekwentnym w działaniu. W wielu branżach działają strefy wpływów i sytuacja wielu branż jest podobna do naszej.

Zaproponował on członkom Sekcji aby rozeznać możliwości działania w kontekście dokonanej po wyborach rekonstrukcji rządu i zdiagnozować szanse na realizacje celów. Zaproponował on też aby wystąpić do Komisji Krajowej o poparcie wszelkich działań, w tym sfinansowanie ewentualnej pikiety czy protestu przez Komisję Krajową, w tym celu należy przedstawić jej informację o sytuacji branży.

Kolejno członkowie Prezydium mówili o sprawach dotyczących spółek tj. znikome kompetencje Prezesów spółek zależnych, odwołania Prezesów rozwijających spółki, brak przedstawicieli załóg
w zespołach problemowych, brak etatyzacji i przyjęć pracowników, zlecanie specjalistycznych prac inwestycyjnych spółkom bez przygotowania branżowego.

Konkluzją spotkania jest deklaracja wsparcia Komisji Krajowej dla naszych działań, w tym obietnica pisemnego przekazania problemów branży dla doradcy Premiera, kolejne spokojne wyważone działania bez nagłaśniania problemu w mediach do czasu powołania nowego składu Rządu, możliwość późniejszego spotkania się z przedstawicielem rządu.

Następnie dyskusja dotyczyła spraw krajowych , rządowych i związkowych w tym Fundusz Świadczeń Socjalnych, wcześniejsze emerytury, majątek związkowy, zwolnienia składki związkowej
z opodatkowania, bonusy wynikające z posiadania elektronicznej legitymacji związkowej, płaca minimalna, zwrot majątku związkowego, pracownicze plany kapitałowe i PPE, problemy z koncesjami wydobywczymi, problem rozbicia związkowego w PGNiG oraz w ZOK.

Na koniec przewodniczący Komisji Krajowej przyjął zaproszenie do udziału w Jubileuszu XXX-lecia Sekcji GNiG w październiku 2019 roku w Zakopanem.