Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-07-15

Spotkanie przedstawicieli Central Związkowych GK PGNiG z Prezesami Orlen i PGNiG SA

Spotkanie przedstawicieli Central Związkowych GK PGNiG z Prezesem Danielem Obajtkiem PKN Orlen i Prezesem Pawłem Majewskim PGNiG SA w obecności 2 Dyrektorek Orlenu.

Stronę wiązkową reprezentowali Bolesław Potyrała I Karol Front  - Krajowa Sekcja GNiG NSZZ Solidarność, Tomasz Gabrzdyl i  Mariusz Gierczak OZ GNiG, Mirosław Szczygieł i Ryszard Perdek
– ZZ Kadra.  Spotkanie odbyło się w siedzibie Orlenu w Warszawie w dniu 14 lipca 2021 rok

 

Spotkanie rozpoczął Prezes Obajtek mówiąc, że połączenie Spółek jest bardzo ważnym celem dla kraju,  a dla Związków Zawodowych ważne są prawa pracownicze,  bezpieczeństwo zatrudnienia
i płac.

Prezes nie zgodził się on z treścią pisma ZZ do Premiera odnośnie wielkości firm gdyż ich wycena zależy od wielu czynników i sporządzają ją specjalizujące się w tym firmy. Optymalną formę połączenia analizowało wiele osób biorąc pod uwagę czas, środki, prawa, doświadczenie i zatrudnienie.

Proponowana forma jest najkorzystniejsza bo np. struktura akcjonariatu i statut Orlenu nie pozwala na odwrotne połączenie, a pełną dywersyfikację gazową może zrobić tylko połączony podmiot.

Prezes Obajtek mówił, moim celem jest aby nie doprowadzić do skrzywdzenia pracowników i połączenie poprzez przejęcie jest najlepszą formą. Pracownicy zachowają swoje prawa a potem przystąpimy do wypracowania najlepszych rozwiązań, gdyż połączenie będzie dotyczyło pracowników 3 firm w tym Orlenu. Nie planuje się w tym procesie redukcji zatrudnienia.

Prezes Majewski mówił,  że kierunek ten został potwierdzony czterostronną umową oraz decyzją Rady Ministrów. Nikt nie chce obejść związków zawodowych a rozmowy rozpoczną się gdy będzie znana struktura. Na pewno nie zmieni się miejsce pracy pracowników.

Prezes Obajtek mówił, że może też dla 70% pracowników Centrali nic się nie zmieni gdyż przejdą do Spółki Górniczej jak zostanie to zaakceptowane. Wtedy apstrim Orlenu i Lotosu trafi do tej spółki,  a 30 % pracowników  Centrali przejdzie do Orlenu.  Spółka ta może zachować nazwę PGNiG gdyż wartość marki zależy od pracy a nie tradycji.

Inne spółki zależne PGNiG będą zależne od Orlenu,  bez zmian dla załóg.

Orlen nie będzie spółką większościową i to jest najkorzystniejsze dla procesów inwestycyjnych. Połączone podmioty łatwiej  realizują projekty jak elektrownia w Ostrołęce w przyszłości Grudziądz i Gdańsk. Większe zużycie gazu wymusi rozwój magazynów.

Transakcja połączenia zwiększy środki dla załogi dla utrzymania ich przywilejów z prawa pracy.

Trudno oczekiwać  takich samych gwarancji jak górnictwo węgla, gdyż tam  następuje likwidacja,
a  my tworzymy spółkę dla rozwoju. Zabezpieczenia tak Lotosu jak i PGNiG będą takie same i czuwać nad tym mają fachowcy z Orlenu, ja  zaproponuję Wiolę Kańdziuk  i byłoby dobrze aby z PGNiG był członek Zarządu. Sytuacja Zarządów jest zmienna a związki są stałe.

Tworzenie nowych kompetencji biometan, hub wodorowy, petrochemia, energetyka spowoduje potrzebę zatrudnienia  nowych pracowników a nie zwolnienia. Problemem przyszłości może być program zero emisyjny w Nimczech i we Francji który będzie ograniczał gazownictwo.

Prezes Majewski potwierdził że Zarządy patrzą długoterminowo i nie ma obaw aby było nas za dużo.

Prezes Obajtek – porównał wielkość i majątek zachodnich firm które mają też rurociągi przesyłowe oraz mówił o problemach z wycofaniem Energii z giełdy.

T. Gabrzdyl – podziękował za zaproszenie i mówił że obecni nie pisali pisma do Premiera. Wskazał że deklaracje są w formie „na razie’ i powinny być przelane na propozycje papierową, mówił też o sporze w Enerdze.

Prezes Obajtek (PDO) - mówił że dziś nie ma podstaw do negocjowania i podpisania, lecz po sporządzeniu planu i jego akceptacji przystąpi do negocjacji a także że w Enerdze tylko Centrala nie akceptuje zmian które popierają pozostałe Oddziały.

Przyszłość PGNiG to spółka Górnicza i apstrim  z pozostałych, PGNiG OD i włączony handel z Energii do której trafił detal Orlenu,  PSG jest największą  siłą. Centra obsługi dziś nie są planowane do połączeń.

W trakcie negocjacji uprawnienia pracownicze będą utrzymane,  lecz nie powinny one blokować  procesu połączenia,  który powinien potrwać 2-3 miesiące. Po przedłożeniu projektu oczkujemy
że ZZ wniosą do niego uwagi i przystąpimy do negocjacji.

T.Gabrzdyl – czy nie powinno się wydłużyć procesu z uwagi na koncesje , taryfy.

Prezes Obajtek  – czas to pieniądze , ja ustaliłem terminy i powinniśmy zdążyć mam też akceptację rządu do zmian.

Potyrała Bolesław – mówił że akceptuje formę przejęcia bezgotówkowego i przeznaczenie części środków dla załóg, mówił również że po zmianie koncepcji połączenia, nastąpiło zmniejszenie prac w PGNiG Technologie, Exalo, Geofizyka.  Zaproponował aby po okresie roku wprowadzić Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy w całej połączonej Spółce.

P. Majewski – mówił że nie ma ograniczenia inwestycji z tytułu połączeń, nie wstrzymuje się prac dla fuzji, a ich ograniczenie może jedynie wynikać z aktualizacji strategii.

PDO – mówił że PUZP nie da się tak szybko wprowadzić , najpierw należy utrzymać gwarancje pracownicze, potem rozmowy o łącznych przywilejach w dalszej perspektywie.

Potyrała B – czy po ewentualnej zmianie Rządu, oby jednak tak się nie stało, nie dojdzie do zbycia wielkiej multienergetycznej firmy.

PDO – mówił że dziś jest trudno zbyć strategiczne firmy a po połączeniu NIK nie odważy się (nawet PO) na zbycie, gdyż nie ma na to akceptacji społecznej, a zabezpieczenie firm można różnie kształtować.

Mariusz Gierczak zapytał o pomysł  na PGNiG Termika i  obaj Prezesi potwierdzili, że spółka ta jest w planach  jako spółka wytwarzająca ciepło z gazu i do niej także przejdą wszystkie aktywa ciepłownicze  z Orlenu.

Na tym spotkanie zakończono, pomimo niewyczerpania  wszystkich zagadnień, gdyż  od kwadransa miało rozpocząć się spotkani ze Związkami PGNiG, które podobno jednak nie doszło do skutku,  z uwagi na nie przybycie przedstawicieli Związków Zawodowych.

 

Notatkę przygotował Bolesław Potyrała

Przewodniczący KS GNiG NSZZ „S”