Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-01-09

Spotkanie przewodniczących struktur branżowych z Prezydium KK

Spotkanie rozpoczął przewodniczący d.s. branż Bogdan Kubiak witając przybyłych, którzy spotkali się po 3 latach przerwy z uwagi na okres pandemii covid-19.

Piotr Duda mówił o działaniach związku w okresie od ostatniego spotkania, a szczególnie o realizacji uchwały programowej przyjętej na KZD w 2018 roku. Nawiązał on do roku wyborczego tak w strukturach związku Solidarność jak i w wyborach do Sejmu. Stwierdził że w tym okresie brakowało bezpośrednich spotkań stąd duża frekwencja na dzisiejszym spotkaniu , a wydłużenie kadencji pozwoliło ominąć wybory związkowe w okresie pandemii. Nie odbył się również jubileusz 40-lecia Solidarności na stadionie Narodowym. Trudności w związku spowodowała również agresja Rosji na Ukrainę. Od początku w akcję pomocy włączył się również związek Solidarność, a w Ośrodku związkowym w Spale nadal przebywają matki z małymi dziećmi. W lipcu 2022 roku reprezentacja Komisji Krajowej była na Ukrainie gdzie spotkała się ze związkowcami, a na wniosek Solidarność Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych nie wykluczyła związkowców Rosji ze swego grona.

Z trudniejszych spraw na linii związek – Rząd  były kwestie Rady Polityki Społecznej i kwestia odwołania przewodniczącego tego gremium przez Premiera Morawieckiego, co po zawieszeniu udziału w obradach przez Związki Zawodowe zostało naprawione.

W Parlamencie UE została przyjęta na wniosek Solidarności dyrektywa o rokowaniach układów zbiorowych pracy i o minimalnym wynagrodzeniu w Unii Europejskiej. Dzięki temu następuje znaczny wzrost płacy minimalnej, lecz niestety nie udało się podwyższyć płac w sferze budżetowej o wskaźnik inflacji a jedynie o 7,8%. Także wbrew uzgodnieniom odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zamrożony na poziomie 2019 roku po serii wzrostów zbliżających się do bieżącego jego podwyższania.

Również na wniosek Solidarności została rozszerzona lista firm energochłonnych uprawnionych do pomocy energetycznej, a Unia Europejska wyraziła zgodę na pomoc publiczną.

W 2022 roku została znacznie zwiększona kwota wolna od podatku, zmieniono zapisy Polskiego Ładu, utrzymano wspólne rozliczenie z małżonkiem, wprowadzono możliwość odpisania od podatku składki związkowej co daje maksymalnie 60 złotych, lecz są to 2 składki dla pracownika zarabiającego płacę minimalną. Trwają rozmowy z Orlenem o wprowadzeniu ulgi przy zakupie paliwa przez członka związku , lecz wymaga to złożenia wniosku o wydane elektronicznej legitymacji związkowej.

Henryk Nkowieczny mówił o rozmowach z Rządem zespołu związków zawodowych i Rządu w 4 podzespołach.

1.Energetyczny – kwestie firm energochłonnych, uprawnienia do emisji CO2

2. Emerytalny- emerytury stażowe, sprzeciw dla wygaszania pomostówek

3. Wzrost wynagrodzeń – sfera finansów publicznych, inflacja + środki na zmianę systemu wynagrodzeń np. 50% pbk., odmrożenie ZFŚS, wzrost kwot wolnych z świadczeń Socjalnych czy funduszy związkowych

4.Oświata i nauka

Jutro przewidziane są rozmowy w trzech zespołach.

Piotr Duda mówił że ważną kwestią jest również ochrona działaczy związkowych których pracodawca próbuje zwolnić z art.52 pozostawiając go bez środków do życia. Solidarność wnosi o zmianę prawa aby pobierał on wynagrodzenia do czasu prawomocnego wyroku. Także pomysł ulżenia emerytom tj. 13 i 14 emerytura zostały zapisane ustawowo.

Bogdan Kubiak mówił o Domach Pomocy Społecznej i o obecnych pracownikach KK którzy mogą pomóc w kwestii wyborów Katarzyna Mackiewicz, BHP – Paulina Barańska czy projektach europejskich Agnieszka Rybczyńska.

Tadeusz Majchrowicz – mówił o XV edycji konkursu pracodawca przyjazny pracownikom. Przedstawił 26 zgłoszonych firm. Kapituła przyznaje około kilkunastu wniosków.

Mówił o warcie u grobu ks. Jerzego Popiełuszki tak ze struktur branżowych jak i Regionów oraz o rozsyłaniu Biuletynu Informacyjnego Solidarności. Prosił też o zgłaszanie przypadków łamania praw pracowniczych i związkowych.

Jerzy Janowski - Skarbnik mówił o zakupie działek obok Sali BHP i o racjonalizacji kosztów. Przedstawiciel ds. kontaktów międzynarodowych mówił o wyrokach na związkowców na Białorusi.

Następnie uczestnicy spotkania zadawali pytania do członków Prezydium.

Przedstawiciel rencistów i emerytów mówił,  że nie mają jednakowych uprawnień oszczędzający w PPE i PPK bo ci pierwsi nie mogą wybrać środków np. na leczenie bez ponoszenia kosztów podatkowych i ZUS-owskich.

H. Nakonieczny odpowiedział, że są to różne programy i różny jest w nich udział pracownika a np. można zmienić PPE na PPK.

Kolejno mówiono o rzekomo zbyt słabej pomocy dla zwalnianych działaczy a P. Duda i H. Nakonieczny mówili, że KK pomaga od wyższej sądowej instancji, a wcześniej jest tu pomocny Region oraz o wsparciu finansowym takiego działacza poprzez podział środków na Region i Fundację Pomocy Solidarności. Problemem jednak jest nieraz złożenie deklaracji, że po wygranym procesie i wypłacie środków przez pracodawcę dotychczas wypłacone środki będą zwrócone.

Bolesław Potyrała  zapytał czy można się spodziewać, a jeśli tak to kiedy przyjęcia ustawy o emeryturach stażowych bez analizowania jakie miałyby być przyjęte warunki takich świadczeń,

P. Duda  - mówił że emerytury stażowe to wiarygodność polityków. Projekt Solidarności był gotowy już we IX 2017 roku i był podpisany przez Prezydenta. Kolejno Solidarność zgłosiła projekt obywatelski, który głosami również opozycji został skierowany do dalszych prac, a projekt Prezydencki nadal nie był procedowany w Sejmie. Solidarność na pewno tego tematu nie odpuści chociaż nie chcą z nami rozmawiać o tym projekcie PiS nie stać aby przegrać wybory i tutaj upatrujemy szansę. Chociaż Rząd wprowadził inne ważne dla pracowników przepisy to musi wsłuchać się w głos wyborców j ten postulat zrealizować. Projekt ten popiera znaczna ilość posłów w tym przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej poseł Rusiecka, a nie może np. Premier czy przewodniczący partii mówić, że nas nią o nie stać bo poniesiemy większe koszty.

H. Nakonieczny powiedział że jeśli nie będzie on przyjęty do wyborów to możemy o nim zapomnieć.

Także przedstawiciele służ publicznych podziękowali za płacę minimalną, a jeden z uczestników proponował powołanie ekspertów do wykazania słabego efektu OZE w polityce energetycznej

Na koniec Piotr Duda przypominał o negatywnych dokonaniach opozycji i możliwości sprawdzenia głosowań na stronie sprawdzam polityka.

Po przybyciu Proboszcz z Parafii Świętej Brygidy, po odśpiewaniu kolędy, przeczytaniu ewangelii o narodzeniu i życzeniach Proboszcza połamaliśmy się opłatkiem i posililiśmy się przed drogą powrotną produktami takimi jak na stole wigilijnym.