Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-12-07

Spotkanie Regionu Wschodniego IndustriAll Europe poprzedzone manifestacją

28 listopada w Pradze odbyło się okresowe spotkanie Regionu Wschodniego IndustriAll Europe. Uczestniczyły w nim delegacje z Czech, Słowacji, Słowenii, Polski i Węgier, a także grupa związkowców z Ukrainy. Dzień wcześniej w centrum Pragi odbyła się manifestacja, zorganizowana przez czeskie Związki Zawodowe. Hasło manifestacji to: Razem dla lepszej przyszłości Czech. Wzięli w niej udział przedstawiciele Sekretariatu Chemii NSZZ Solidarność: Piotr Łusiewicz, Sławomir Bezara oraz Karol Front.

 27 listopada w centrum Pragi z inicjatywy czeskich Związków Zawodowych odbyła się manifestacja, która miała na celu zaakcentowanie problemów, jakie występują na czeskim rynku pracy. Wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele pracowników, jak również przedstawiciele czeskich pracodawców. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele Sekretariatu Chemii, którzy aktywnie wspierali czeskich kolegów w artykułowaniu problemów czeskiego rynku pracy. Protestowano przeciwko cięciom budżetowym, reformie emerytalnej oraz wysokim cenom energii. Domagano się również podwyżek w sektorze publicznym. W tym czasie protestowano w zakładach pracy, urzędach i w zakładach komunikacji zbiorowej. W proteście uczestniczyło około 70% szkół i przedszkoli.

Dzień później, 28 listopada odbyło się okresowe spotkanie Regionu Wschodniego IndustriAll Europe. Obradom przewodniczyła Judith Kirton – Darling, działaczka związkowa z Wielkiej Brytanii, posłanka do Parlamentu Europejskiego VIII i IX kadencji, członkini władz centralnych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Spotkanie poświęcone było:

• Utrzymaniu i dalszemu tworzeniu dobrych miejsc pracy,

• brakach w zatrudnieniu,

• wyzwaniom, jakie czekają Europejczyków w zakresie polityki klimatycznej w Europie i na świecie,

• dyrektywie Unijnej o europejskiej płacy minimalnej.

 

Na spotkaniu zostały przedstawione raporty z poszczególnych krajów, dotyczące ich wewnętrznej sytuacji na rynku pracy. W wypowiedziach większości osób, które wzięły udział w spotkaniu przewijały się podobne problemy, wśród których najczęściej była mowa o inflacji. Pomimo faktu, że w spotkaniu brały udział osoby z różnych krajów, pewne tendencje dało się zaobserwować. Poza inflacją zwrócono uwagę na spowolnienie gospodarcze, znaczący wzrost kosztów energii, oraz problemy z upowszechnieniem zielonej energii, a przede wszystkim stabilności jej pozyskiwania. Ponadto podkreślano znaczenie wprowadzenia dyrektywy unijnej, dotyczącej płacy minimalnej i problemów z tego wynikających w poszczególnych krajach. Na tym polu Polska w porównaniu z innymi krajami nie wypada źle. Szczególnie widać to w zestawieniach z ostatnich lat.

Jeśli chodzi o tworzenie dobrych miejsc pracy i braki w zatrudnieniu podkreślano, że zaczyna się upowszechniać trend do zatrudniania pracowników spoza danego kraju, na znacznie gorszych warunkach niż tam obowiązują. Problemem jest również fakt, że Związki Zawodowe nie mają po drugiej stronie partnera do negocjacji. Dużo do życzenia pozostaje również w sferze zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, a także branżowych układów zbiorowych pracy. W niektórych wypowiedziach dało się usłyszeć niepewność w stosunku do najbliższej przyszłości, związaną ze zmianą rządzących w niektórych krajach, co podkreślała w szczególny sposób strona Polska. Na zakończenie wskazano miejsca następnych spotkań w których mogły by się odbyć kolejne spotkania, takie jak Węgry i Słowenia.