Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-01-24

Spotkanie w Ministerstwie Energii

Po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, branża paliwowa ( PKN Orlen, Grupa Lotos, PERN itd.) oraz PGNiG podlegają od stycznia 2017 r.  pod Ministerstwo Energii, natomiast branża chemiczna między innymi Grupa Azoty oraz z farmacji, ostatnia państwowa firma - Polfa Tarchomin, podlegają pod Ministerstwo Rozwoju.

Na prośbę kolegów z Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność, zwróciłem się o spotkanie w Ministerstwie Energii z Wiceministrem Michałem Kurtyką. Niestety w wyznaczonym dniu spotkania  tj. 24 stycznia 2017r., Wiceminister Michał Kurtyka nie mógł się z nami spotkać i scedował rozmowy z nami, na Panią Dyrektor Departamentu Nadzoru – Małgorzatę Niezgodę. W spotkaniu ze strony ministerstwa uczestniczył również członek Rady Nadzorczej Grupy Lotos, Naczelnik Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Energii – Piotr Ciach.

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali: Mirosław Miara, Henryk Kleczkowski ( przewodniczący KSPN)  Mirosław Biernot (przewodniczący Lotos Terminale), Bogdan Wyciechowski (wiceprzewodniczący Lotos Gdańsk).

Rozmowy dotyczyły spraw aktualnych w firmach grupy Lotos oraz PKN Orlen, ale głównym celem naszego spotkania było omówienie tematu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w przemyśle paliwowym. Temat ten omawialiśmy wcześniej na posiedzeniu Rady Sekcji Przemysłu Naftowego w Ciechocinku. Chcemy wykorzystać moment sprawowania władzy przez PIS i nakłonić pracodawców w tym sektorze, do negocjacji PUZP. Wydaje się, że właśnie teraz jest właściwy moment, aby przy wsparciu ministerstwa (właściciela) doprowadzić do negocjacji i podpisania PUZP w branżach KSPCH NSZZ Solidarność. Chcemy rozpocząć od branży paliwowej, której kondycja jest wyśmienita i przy dobrej woli właściciela oraz pracodawców, zapewne takie porozumienie branżowe jest możliwe. Podczas rozmów przekonywaliśmy Panią Dyrektor Departamentu Nadzoru co do zasadności działań zmierzających do podpisania PUZP.

Pani Małgorzata Niezgoda zobowiązała się do rozmowy z ministrem w tym temacie oraz poprosiła nas o przekazanie w najbliższym czasie projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

Po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa, branża paliwowa ( PKN Orlen, Grupa Lotos, PERN itd.) oraz PGNiG podlegają od stycznia 2017 r.  pod Ministerstwo Energii, natomiast branża chemiczna między innymi Grupa Azoty oraz z farmacji, ostatnia państwowa firma - Polfa Tarchomin, podlegają pod Ministerstwo Rozwoju.

Na prośbę kolegów z Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność, zwróciłem się o spotkanie w Ministerstwie Energii z Wiceministrem Michałem Kurtyką. Niestety w wyznaczonym dniu spotkania  tj. 24 stycznia 2017r., Wiceminister Michał Kurtyka nie mógł się z nami spotkać i scedował rozmowy z nami, na Panią Dyrektor Departamentu Nadzoru – Małgorzatę Niezgodę. W spotkaniu ze strony ministerstwa uczestniczył również członek Rady Nadzorczej Grupy Lotos, Naczelnik Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwa Energii – Piotr Ciach.

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali: Mirosław Miara, Henryk Kleczkowski ( przewodniczący KSPN)  Mirosław Biernot (przewodniczący Lotos Terminale), Bogdan Wyciechowski (wiceprzewodniczący Lotos Gdańsk).

Rozmowy dotyczyły spraw aktualnych w firmach grupy Lotos oraz PKN Orlen, ale głównym celem naszego spotkania było omówienie tematu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w przemyśle paliwowym. Temat ten omawialiśmy wcześniej na posiedzeniu Rady Sekcji Przemysłu Naftowego w Ciechocinku. Chcemy wykorzystać moment sprawowania władzy przez PIS i nakłonić pracodawców w tym sektorze, do negocjacji PUZP. Wydaje się, że właśnie teraz jest właściwy moment, aby przy wsparciu ministerstwa (właściciela) doprowadzić do negocjacji i podpisania PUZP w branżach KSPCH NSZZ Solidarność. Chcemy rozpocząć od branży paliwowej, której kondycja jest wyśmienita i przy dobrej woli właściciela oraz pracodawców, zapewne takie porozumienie branżowe jest możliwe. Podczas rozmów przekonywaliśmy Panią Dyrektor Departamentu Nadzoru co do zasadności działań zmierzających do podpisania PUZP.

Pani Małgorzata Niezgoda zobowiązała się do rozmowy z ministrem w tym temacie oraz poprosiła nas o przekazanie w najbliższym czasie projektu Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 

 

Mirosław Miara