Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-10-21

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

W dniu 19 października 2022 roku miało miejsce spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” Gaz-System (Przewodniczący Piotr Łusiewicz wraz z Wiceprzewodniczącym Marianem Kornelukiem) oraz NSZZ "Solidarność" PERN "Przyjaźń" S.A. (Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Arkadiusz Karaszewski) z Sekretarzem Stanu, Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Panem Mateuszem Bergerem.

 

Na spotkaniu omówiono palące kwestie reprezentowanych Spółek.

Jako Gaz-System poruszaliśmy tematy:

 

- Kłopoty z uznaniem elementów ZUZP przez URE.

- Malejąca nabywcza siła pieniądza poprzez inflacje i nieatrakcyjność wynagrodzeń dla Pracowników GAZ-SYSTEM.

- Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Energetycznych w sprawach współpracy w UE.

 

Przedstawiciele Solidarności poprosili Pana Ministra o rozważenie sprawy odpisu z zysku na nagrodę dla Pracowników GAZ-SYSTEM, odpisu na Nadzwyczajny Fundusz Socjalny oraz powrót do możliwości wyboru przez Pracowników GS swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej.

 

Ze strony PERN między innymi poruszone zostały tematy

 

- Malejąca siła nabywcza pieniądza spowodowana inflacją i potrzeba ustaleń dot. utrzymania wartości nabywczej wynagrodzenia za pracę pracowników PERN.

- Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników, a tym samym bezpieczeństwa funkcjonowania Spółki w sytuacji trwającej wojny i fuzji klientów PERN. W tym kontekście podkreślono potrzebę rozpoczęcia dialogu w celu przedłużenia gwarancji pracy, poziomu płacy i świadczeń socjalnych dla Pracowników PERN.

- Dodatkowy odpis na ZFŚS i na fundusz SOS, które zostały pracownikom PERN obiecane, a do tej pory niezrealizowane.

- Brak realizacji zobowiązania Pracodawcy do ujednolicenia zapisów ZUZP dla wszystkich pracowników PERN.

 

Omówiono również formę komunikowania się i cykl kolejnych spotkań.