Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-11-27

Spotkanie z Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

W skład Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, wchodzi 6  Sekcji Krajowych, między innymi duża Sekcja Krajowa Przemysłu Chemicznego. Doszedłem do wniosku, że powinniśmy jako SPCH nawiązać, czy odnowić współpracę ze związkiem pracodawców w tej branży. Nie wszystkie nasze Sekcje Krajowe z SPCh mają drugą stronę do negocjacji tzn związki pracodawców. Taka współpraca jest w Sekcji Farmacji ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, jest również w Sekcji Ceramiki i Szkła ze związkiem pracodawców  – Polskie Szkło.

Postanowiłem umówić się na spotkanie z prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC)  – Tomaszem Zielińskim, aby omówić przyszłą współpracę z SPCH NSZZ Solidarność.

Do takiego spotkania w siedzibie PIPC w Warszawie na ul. Sniadeckich 17, doszło w dniu 20 listopada 2015r. Spotkanie moje z prezesem trwało prawie dwie godziny i moim zdaniem było bardzo owocne.

Przedstawiłem prezesowi strukturę naszego związku, omówiłem szeroko działalność SPCH NSZZ Solidarność. Prezes T. Zieliński bardzo dokładnie zaprezentował również działalność PIPC.

Omówiliśmy wiele możliwych płaszczyzn współpracy SPCH-PIPC, miedzy innymi na forum Dialogu Chemii przy UE. Taki dialog jak pisałem niedawno, istnieje i zacząłem od niedawna uczestniczyć w obradach. Okazuje się, że PIPC też często wysyła do Brukseli swojego przedstawiciela na konferencje Dialogu Chemii, będzie można więc reprezentować ewentualne wspólne stanowiska.

Omówiłem z prezesem sprawę zmiany ustawy o dialogu społecznym w Polsce tzn. rozmawialiśmy o wejściu w życie ustawy o Radzie Dialogu a w związku z tym zaproponowałem abyśmy wspólnie (SPCH-PIPC) wystąpili do Ministerstwa Pracy o wznowienie prac branżowej trójstronnej Komisji Chemii. Przypomnę, że na mocy nowej ustawy o Dialogu, mogą wznowić działalność komisje branżowe, które działały poprzednio na mocy starej ustawy.

Zaproponowałem również prezesowi, aby wziął udział osobiście lub wysłał przedstawiciela PIPC na konferencję, którą planujemy zorganizować w kwietniu w Niemczech. Przypomnę, że na obradach Rady SPCH w Kazimierzu Dolnym, podczas pobytu u nas przedstawicieli stowarzyszenia QFC ustaliliśmy, że zorganizujemy wspólną konferencję w sprawie Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy. W konferencji oprócz związkowców z SPCH i IG-BCE wezmą udział przedstawiciele polskich i niemieckich pracodawców. Prezes T. Zieliński wstępnie zaakceptował swój udział w konferencji.

Druga moja propozycja dotyczyła zaproszenia prezesa PIPC na spotkanie Dialogu Chemii, które chcę zorganizować w lutym. Chciałbym wskrzesić taki dialog na podobieństwo dialogu w szkle, tzn. żeby cyklicznie raz w roku organizować spotkanie na którym będą związkowcy z SPCH z OPZZ oraz przedstawiciele związku pracodawców w tym przypadku PIPC, oczywiście mogą być również przedstawiciele Zarządów firm.

Pod koniec spotkania prezes T. Zieliński wręczył mi materiały i broszury dotyczące działalności PIPC. Tylko pozazdrościć takich materiałów promocyjnych, może my jako SPCH też powinniśmy mieć swoją broszurę informacyjną ?

Otrzymałem również od prezesa zaproszenie na uroczystą inaugurację kampanii „Polska Chemia” , która odbędzie się 7 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie.

Tak jak wspomniałem na początku, spotkanie bardzo potrzebne i dające nadzieję na współpracę. Liczę oczywiście na szeroką pomoc i współpracę przewodniczącego i pozostałych kolegów z Sekcji Przemysłu Chemicznego, tylko wówczas współpraca z PIPC będzie miała głęboki sens.

 

 

Miara Mirosław