Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-09-18

Spotkanie Związków Zawodowych w GK PGNiG z Zarządem PGNiG oraz Orlenu

W spotkaniu udział wzięło 41 przewodniczących lub osób przez nich wyznaczonych z organizacji związkowych GK PGNiG . PGNiG reprezentowali Prezes Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Jarosław Wróbel, Magdalena Zegarska, Dyr. Strategii Szelągowski, Dyr. HR Marta Krzyżewska, Dyr. Pawelska, Orlen zaś Prezes Obajtek, wiceprezes Szewczak, Dyr. HR Kandziak, dyr. Strategii - Weremicka i dyr. Zakrzewska.

Spotkanie rozpoczął Prezes Kwieciński który mówił że silna gospodarka wymaga mocnych firm, a Europa wymaga od nas neutralności klimatycznej i w UE obowiązuje teraz odległy horyzont czasowy do 2050 roku i wymaga to zdecydowanych działań dla przetrwania firm stąd pomysł na tworzenie mocnej Multi-energetycznej firmy . Wymóg aktualnych działań to skuteczna konsolidacja stąd porozumienie o rozpoczęciu procesu tak z Ministerstwem Aktywów Państwowych jak i pomiędzy firmami. Deklaracja Orlenu o neutralności klimatycznej stawia nowe wyzwania i potrzebę dużych inwestycji które pozwolą przetrwać naszym firmom.

Prezes Obajtek – stwierdził, że on zwracał się do PGNiG o organizację takiego spotkania gdyż najważniejszy jest czynnik ludzki, a Orlen ma doświadczenie w procesach połączeń np. na Litwie, w Czechach z Anwilem, Energą i teraz z Lotosem. Procesy te mają dać nam wartość dodaną i skuteczną transformację energetyczną oraz oszczędności w procesach inwestycyjnych. Już dziś prowadzimy z PGNiG wspólne interesy, mamy bloki gazowe, nie obciążeni jesteśmy schyłkową działalnością węglową a gaz i ropa to paliwo przejściowe i trzeba współpracować w innych sektorach aby się rozwijać. Rozwój zaś ma opierać się na stabilności miejsc pracy, deklaruję że nie będzie zwolnień grupowych, nie będzie też PDO. Efekty mają powstać z bilansowania przychodów i działań, wspólnych zakupach i inwestycjach. Nie wszystkie spółki będą przyjmowane. W PGNiG macie silny  upstream to wy będziecie przejmować inne spółki z grupy Orlen, nie będzie szalonych pomysłów, łączenia działalności pomocniczej. W zUZP nic się nie zmieni gdyż będzie ten sam pracodawca, jeśli zaś będzie przejęcie to również na lepszych warunkach w obie strony. Spotkanie to ma rozwiać wątpliwości.

Wy jesteście lepsi w działalności regulowanej. Już współpracujemy w biogazowi  – pomysł Orlen Południe i Prezesa Wróbla, także w elektrowni Ostrołęka. Pomysł na połączenie to przejęcie całej GK i wniesienie udziałów MAP do Orlenu (dokapitalizowanie). Nie przewidujemy w GK PGNiG żadnych zmian, to dzięki związkowcom jesteśmy w dobrym miejscu gdyż pilnowali oni integralności. Nie powinno być problemów z UE bo nie zajmujemy się tąi samą działalnością i funkcjonujemy w różnych obszarach. Energa obejmuje 24% powierzchni kraju a PGNiG cały kraj i zagranicę. Nie jesteśmy też gigantami w Europie jak BP, Shell.

PO wystąpieniach prezesów przystąpiono do zadawania pytań.

Gabrzdyl, OZZ GNiG, PSG – poprosił o uściślenie deklaracji i wystąpił  o zawarcie pisemnego porozumienia  w sprawach gwarancji zatrudnienia, powołania zespołu negocjacyjnego, utrzymania przywilejów z ZUZP, PPE, opieka Medyczna.

Prezes Orlenu – stosowny zespół powstanie po decyzji UE, pozostanie GK i ZUZP, zmieni się właściciel. Porozumienie musi zachować status quo, a potem może być polepszanie warunków. Takie deklaracje otrzymacie na piśmie. Przez 3 lata zawarliśmy 10 nowych ZUZP z lepszymi warunkami i doprowadziłem do zwiększenia przychodów w tych spółkach oraz wzrostu płac pracowników technicznych.  Nie będzie zaś żadnych rekompensat bo nie ma przejścia. Mogą nastąpić wchłonięcia w obu kierunkach lecz wtedy lepsze warunki.  Energa nie miała z Orlenem Porozumienia a jedynie tylko przy łączeniu różnych spółek do Energii. Zobowiązujemy dyrektorów HR do organizacji spotkań i informowania o postępie prac. Spotkanie to mogło być dopiero po ogłoszeniu tego na giełdzie – wymóg KPW.

Kolman, z Oddziału Zielona Góra zapytał czy zmieni się nazwa GK – Odp. Nie

Szuszek , z Oddziału Sanok – czy nastąpi zmiana strategii PGNiG, czy w zespołach będą związki – odp. Orlen chce ogłosić strategię w X, w PGNiG ma strategię do 2022 rok. Już dziś następuje porządkowanie wspólnych prac i strategii. Będą wspólne prace i tak następuje już współpraca przy biom etanie, wodorze, wspólnych stacjach paliwowo-gazowych, szukaniu wspólnych stabilnych dostaw surowców. Proces transformacji może być łatwiejszy gdyż nie jesteśmy zanurzeni w węglu.

Prezes Kwieciński stwierdził że jego celem jest zbudowanie dumy z pracy w silnej GK i odpowiednie zarobki,  a GK będzie potrzebować nowych pracowników przy wchodzeniu w nowe dziedziny działalności.

Buczek,  ZZ Exalo – zapytał o szanse na zawarcie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Prezes Obajtek  stwierdził że jest to jego marzenie bo w PUZP nie ma dyskryminacji pracowników pomiędzy spółkami, nie ma tarć i zawiści pomiędzy załogami. Jest to jednak trudne i nie określę kiedy to nastąpi.
W Enedze nadal trwa ujednolicanie układów i tworzenie lepszych warunków.

Gierczak, ZOK PGNiG Solidarność - co będzie gdy UE postawi weto lub trudne warunki.

Odp. – nie przewidujemy problemów inne działalności i też rynek regulowany a tego UE nie kwestionuje. Proces ten jednak nie będzie łatwy bo w UE nie mamy przyjaciół.

Potyrała, – Krajowa Sekcja GNiG Solidarność oraz KM Exalo - zapytał czy po wniesieniu aportem przez MAP akcji PGNiG nastąpi wykup akcji od akcjonariuszy indywidualnych oraz czy przewidywane jest połączenie Spółki wiertniczej Exalo z Petrobaltikiem.

Odp. Nie przewiduje się odkupienia akcji od mniejszościowych udziałowców, spółka nadal będzie na giełdzie, pieniądze zaś są potrzebne na inwestycje, a my i tak będziemy mieli większościowy udział. Po tej transakcji udział Ministerstwa Aktywów Państwowych w Orlenie wzrośnie i w ten sposób będzie lepszy nadzór, ale lepiej jest być mniejszościową spółką Państwa gdyż zmniejsza to wymogi zakupów np. ustawa o zamówienia publicznych. Prezes stwierdził także że planuje się łączenie Petrobalticu z Exalo i to Spółka Exalo ma większe kompetencje w tej dziedzinie.

Oryga, Solidarność PGNiG Termika– czy nastąpi zmiana w PGNiG Termika, odp. Że Termika ma w tej działalności kompetencje i pozostanie bez zmian. Na pewno spółki GK nie będą ze sobą konkurować
a wymieniać kompetencje pomiędzy spółkami zaś działalność budować na mocniejszych podmiotach z danej dziedziny.

Jewuła, PSG Solidarność-80 zapytał czy jest sens przejścia do TUW jak Orlen korzysta z PZU, jak też o definicje niezależności operatora

Odp. Prezes Obajtek - że niezależność jest różnie pojmowana ale PSG nie potrzebuje zgody UE, a Orlen nie ingeruje w środki pracownicze gdyż sam się tym nie zajmuje.

Prezes Kwieciński stwierdził że mamy dobrego zarządzającego i mamy zgromadzone duże środki, zaś PPE jest w całej GK. Firma TUW,  ma doświadczenie i dobre wyniki więc Orlen może docelowo ulokować u nas swe środki podnosząc wartość powiększonej Grupy Kapitałowej..

Prezes Orlenu stwierdził że na tym etapie nie mogą dyskutować o sprawach finansowych i pracowniczych obu podmiotów i dopiero po decyzji UE będzie to możliwe.

Ludwikowski,   Solidarność Geofizyki Toruń - czy planuje się zakup koncesji za granicą,

Odp. Jak najbardziej dla zapewnienia stabilnych dostaw surowca i biznesu a najlepiej robić to razem

Boratyński, ZZ w Centrali PGNiG – czy są alternatywy dla weta UE

Odp. – nie powinno być z tym kłopotów, proces decyzji w Enerdze trwał 4 miesiące a w Lotosie rok.

Zając, KZ Solidarność PGNiG Technologie – czy małe spółki będą łączone

Odp. Tylko jeśli będą miały podobne kompetencje, po uzupełnieniu funkcji Technologii stwierdził że jeśli spółka ma kompetencje to nie będzie łączeń a jej wzmacnianie. Łączyć zaś można np. spółki badawczo – rozwojowe a nie produkcyjne.

Gabzdyl, OZZ GNiG ponownie tym razem zwrócił się do Prezesa Kwiecińskiego aby przed połączenie zawrzeć PUZP w GK PGNiG

Prezes Kwieciński stwierdził że podpisuje się pod takim pomysłem i chce aby to się udało, lecz miał głosy że ZZ GK PGNiG nie dogadają się w tej sprawie.

Prezes Obajtek prosił ZZ i Prezesa o takie działania,  a Gabzdyl stwierdził, że jeśli wybierzemy najlepsze rozwiązania to wszyscy taki Układ podpiszą.

Na koniec Wiceprezes Orlenu J. Szewczak, stwierdził że informacje te są uspokajające jednak sami musimy uwierzyć  w obopólne korzyści takich działań i jest to patriotyzm gospodarczy w praktyce.

Na Koniec  Prezes Kwieciński powtórzył, że będą tego typu spotkania przy bardziej zaawansowanych procesach.  Na tym zakończono spotkanie.

 

Bolesław Potyrała