Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-05-23

Sprawozdanie z obrad ZD KSPPF NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Dnia 16 maja 2019r. obrady Delegatów KSPPF otworzył organizator majowego spotkania – Przewodniczący KZ nr 553 przy Polfa Tarchomin S.A. – Pan Tomasz Walicki, który powitał zaproszonych gości oraz Delegatów. Następnie przeprowadzono wybory w głosowaniu jawnym na Przewodniczącego oraz Protokolantów Zjazdu. Wybrano jednogłośnie na Przewodniczących – Włodzimierza Sopla i  Leszeka Świeczkowskiego a na protokolantów Małgorzatę Kosnowską i Violette Mikulską.

Po przejęciu prowadzenia Zjazdu Delegatów Przewodniczący Włodzimierz Sopel powitał uczestników Zjazdu w imieniu Mirosława Miary, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu, przedstawił szczegółowy program Zjazdu. Program został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Następnie odczytał sprawozdanie z działalności KSPPF NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” oraz  sprawozdanie finansowe Sekcji za okresy od 8 października 2018 do 19 maja 2019. W następnej kolejności Delegaci przedstawili informacje dotyczące bieżącej sytuacji  w swoich firmach. Po prezentacji sprawozdań oraz informacjach w firmach odbyło się dwudniowe szkolenie prowadzące przez Piotra Skalmierskiego – Biuro Dialogu Społecznego

w zakresie:

1.Nowelizacja Ustawy o Związkach Zawodowych

2.Implementacja RODO w prawie pracy

3.Polityka antydyskryminacyjna oraz przeciwdziałanie mobingowi w środowisku pracy

4.Polityka antykorupcyjna. Przestrzeganie prawa w organizacji

5.Źródła prawa pracy-implikacje  Wyroków Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 17 maja 2019r. w przerwie szkolenia Wojciech Drebert – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z kontroli finansowej dokumentów Sekcji.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: prowadzenie, zabezpieczenie i gromadzenie dokumentacji i środków finansowych prowadzone są prawidłowo.

W drugiej części dnia dyskutowano o sytuacji w poszczególnych zakładach pracy.

Poruszano tematy zarobków, zatrudnienia, wprowadzenia PPK, Regulaminy Pracy, dotacje, składki członkowskie – które są dla większości zatrudnionych zbyt duże, w porównaniu z innymi organizacjami związkowymi działającymi w firmach, co przekłada się na to, że pracownicy nie chcą zapisywać się do naszego związku.

Dyskusja miała na celu wymiany doświadczeń, poglądów oraz sposobu prowadzenia negocjacji w różnych sytuacjach.

 

Przypomniano że następny Zjazd Delegatów KSPPF NSZZ „SOLIDARNOŚC” odbędzie się w dniach 10-12 października 2019r., którego  organizatorem jest organizacja związkowa TEVA – Kraków; Zaproponowano, że informacja z firm (stan zatrudnienia, średnia płaca, ilość członków związku oraz hasłowo bieżące tematy ) będzie przesyłana przed Zjazdem do Tadeusza Perdeusa na e-maila, który przygotuje zbiorczą tabelę, która zostanie przesłana do Delegatów KSPPF.

 

Protokół sporządziły:

Małgorzata Kosnowska i Violetta Mikulska