Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-05-12

Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

W dniu 11 maja 2023 w Jeleniej Górze odbyło się Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność.

Delegaci wybrali Przewodniczącą Rady KSPPF NSZZ Solidarność- Annę Rowską-Sopel z firmy Delpharm Poznań -gratulacje. Delegaci dokonali wyboru członków Rady KSPPF, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.