Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-09-23

Stanowisko dot. poparcia stanowiska Komitetu Protestacyjno – Strajkowego KSGiE

1