Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-16

STANOWISKO w sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne, projektu rozporządzenia JCW oraz aktualizacji PGW

STANOWISKO
Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” z dnia 16 czerwca 2016 r. 

w sprawie założeń do projektów: ustawy Prawo Wodne, projektu rozporządzenia JCW oraz aktualizacji PGW


1. Rada Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” oczekuje natychmiastowej rewizji założeń do poniższych aktów prawnych:


- projektu ustawy – Prawo Wodne
- projektu aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (aPGW)
- projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych.


2. Zdaniem Rady KSPCH powyższe regulacje niosą negatywne skutki dla
przedsiębiorstw branży chemicznej.


3. Powyższe unormowania powinny być przedmiotem szerokich konsultacji
społecznych.

Pobierz STANOWISKO