Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-07-01

Światowa konferencja przemysłu chemicznego - IndustriALL Global

27 czerwca 2019 r. światowa konferencja przemysłu chemicznego spotkała się w dniach 26–27 czerwca w siedzibie stowarzyszenia Petrol-İş należącego do IndustriALL Global Union w Stambule w Turcji, gromadząc 230 delegatów z 45 krajów, z tłumaczeniem na dziewięć języków.

Ostatnie takie spotkanie odbyło się w 2015 r. w Hanowerze w Niemczech. Spotkanie otworzyli współprzewodniczący branż Iris Wolf z IG BCE w Niemczech i Sergio Leite z Fequimfar w Brazylii. Iris Wolf podkreśliła, że przemysł zmaga się z ogromnymi zmianami, takimi jak zmiany klimatu, reakcją na produkcję tworzyw sztucznych i wprowadzeniem nowej technologii produkcji.

Sergio Leite mówił o globalnych atakach na związki zawodowe, podając przykład Brazylii.

Tureccy przywódcy związkowi Ali Ufuk Yaşar i Ihsan Malkoç, odpowiednio z Petrol-İş i Lastik-İş, powitali delegatów i podzielili się swoimi trudnościami w kampaniach organizacji związkowej w Turcji.

Sekretarz generalny IndustriALL Global Union Valter Sanches powiedział:

„Spowolnienie światowej gospodarki przyczynia się do erozji praw pracowniczych. W szczególności widzimy ciągłe naruszenia ze strony Turcji. ”

Sanches mówił także o konieczności działania w klimacie, mówiąc:

„Młodzi ludzie idą w kierunku poprawienia klimatu. Stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego i musimy działać. Ale jesteśmy również odpowiedzialni za wysokiej jakości miejsca pracy w sektorach chemicznym, wydobywczym i innych. 

Asystent sekretarza generalnego IndustriALL Kemal Özkan i dyrektor ds. Przemysłu Tom Grinter przedstawili szczegółowy przegląd stanu przemysłu chemicznego na świecie, podkreślając ważne kampanie związkowe. Następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem uczestników z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Mozambiku i Brazylii, porównująca działania związków zawodowych, stosunki pracy i dialog społeczny na całym świecie.

W dyskusji na temat czwartej rewolucji przemysłowej uczestnicy wyrazili optymizm, twierdząc, że nowa technologia produkcji może tworzyć wykwalifikowane miejsca pracy i oczyszczać przemysł, czyniąc go bezpieczniejszym. Ale wyrażono również obawy, że miejsca pracy zostaną utracone, a związki zawodowe nie są przygotowane na zmiany.

Następnie odbyła się dyskusja na temat wykorzystania sieci związków i globalnych umów ramowych (GFA) w celu zwiększenia globalnej solidarności. Raghuram Theramkudalu i Thiago Rios rozmawiali o regionalnych sieciach związków BASF odpowiednio w Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Południowej.

Podczas sesji poświęconej wzmacnianiu pozycji kobiet, młodzieży i pracowników migrujących uczestnicy świętowali zwycięstwo nowej konwencji MOP dotyczącej przemocy i nękania w pracy. Mówili o potrzebie zaangażowania większej liczby kobiet w sektorach zdominowanych przez mężczyzn, takich jak przemysł chemiczny.

Panel ds. zdrowia i bezpieczeństwa w  pracy uwzględnił kilka strasznych przykładów działań przemysłowych i potwierdził potrzebę prowadzenia kampanii na temat prawa pracowników do wiedzy o zagrożeniach, uczestniczenia w programach bezpieczeństwa i odmawiania niebezpiecznej pracy.

Podczas sesji zamykającej Kemal Özkan pochwalił wysoki poziom uczestnictwa w spotkaniu, dziękując wielu delegatom, którzy zabrali głos z sali, i przedstawił plan działań sektorowych.

Powiedział:

„Ten plan działania podsumowuje wnioski z dyskusji panelowych, dostosowuje je do pięciu strategicznych celów IndustriALL i przedstawia mapę drogową dla globalnego organizowania związków w tym sektorze w ciągu najbliższych czterech lat.

„Od nas wszystkich zależy, czy to wdrożymy”.

Iris Wolf i Sergio Leite zostali ponownie wybrani na współprzewodniczących sektorowych, a Masato Shinoharo z UA Zensen w Japonii nadal będzie przewodniczył sektorowi farmaceutycznemu.