Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-05-19

Szkolenie: Europejskie Rady Zakładowe

W dniach 17-19 maja 2017 w Jastrzębiej  Górze odbyło się szkolenie z tematyki Europejskich Rad Zakładowych. W szkoleniu uczestniczyło 17 związkowców z różnych stron kraju.

Przyjazd uczestników w dniu 17 maja pozwolił na nieformalne poznanie się, wspólny obiad i  haust jodu z urwistego klifu, przed zmaganiami z trudnym tematem  w kolejnych dniach.

Prowadzący szkolenie -  trener  Jan Plata Przechlewski z Działu Szkoleń i Rozwoju Związku  KK NSZZ ”Solidarność”  bardzo profesjonalnie podszedł  do tematu i wciągał do dyskusji uczestników szkolenia. Pracowaliśmy nad  wybranymi tekstami  prawa Unii Europejskiej, uczyliśmy się rozpoznawać dyrektywy unijne od rozporządzeń. Ważna była  praca  z podziałem na grupy  na wyznaczonych art. Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o Europejskich Radach Zakładowych. Każda z grup starała się zainteresować pozostałych uczestników  najistotniejszymi rzeczami w analizowanych artykułach. Dużą role prowadzący przywiązywał do wskazania jakie są  korzyści z uczestnictwa  w ERZ ze strony pracowników a mianowicie:

  • Informacja i wiedza
  • Wyższa pozycja w negocjacjach z lokalnym zarządem
  • Bezpośredni kontakt z zarządem centralnym
  • kontakty z innymi związkami zawodowymi
  • możliwość konsultowania niektórych decyzji zarządu
  • prestiż, satysfakcja reprezentowania firmy

Ważną kwestią było zwrócenie uwagi  na fakt, najważniejszych zmian  przyjętych w 2009 r. przez Radę Europejską  w sprawie doprecyzowania definicji „informacji” i „konsultacji” ,określenia pojęcia spraw ponadnarodowych, środków służących do zastosowania zapewnionych praw i szkoleń oraz połączenie krajowego i europejskiego prawa do informacji i konsultacji.

W kolejnym dniu szkolenia omówione zostały TCA-ponadnarodowe układy ramowe oraz wymiana własnych  doświadczeń uczestników szkolenia. Układy ponadnarodowe, które  swym zasięgiem obejmują terytoria kilku państw   są  zawierane dobrowolnie  na szczeblu europejskim lub międzynarodowym. Pierwsze  porozumienia TCA dotyczyły głównie przestrzegania podstawowych praw socjalnych, kolejne obejmują już zrównoważony rozwój przedsiębiorstw oraz zawierają klauzule środowiskowe dotyczące działalności firm. Najnowsza generacja TCA miałby mieć charakter wielostronny – obejmować  firmę, organizacje związkowe, ale tutaj międzynarodowe federacje związkowe mają obawy by zbytnio nie wykorzystano  ich w działaniach PR-owskich.

Jako że wśród uczestników  szkolenia były osoby, gdzie działają już ERZ, bardzo ciekawie wyglądała wymian a własnych doświadczeń i spostrzeżeń  na temat działania rad.

 

Jadwiga Jóźwiak