Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-05-22

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność

W dniach 21-22 maja 2018 r. w Sękocinie k/Warszawy odbywa  się WZD Krajowej Sekcji Górnictwa  Naftowego i Gazownictwa NSZZ Solidarność. Pierwszego dnia obrad delegaci wybrali przewodniczącego, którym został – Bolesław Potyrała oraz członków Rady Sekcji.

Dzisiaj tj. 22 maja, delegaci wybiorą członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Kongres KSPCH. Gośćmi WZD pierwszego dnia byli : Członek Zarządu PGNiG z wyboru załogi – Magdalena Zegarska oraz Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych – Radosław Bartosik., Tadeusz Majchrowicz – Wiceprzewodniczący KK NSZZ Solidarność ( jednocześnie pełniący rolę członka KKW podczas tych obrad), Mirosław Miara – Przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność.

W dniach 24-25 maja, również w tym samym miejscu tj. w Hotelu Groman w Sękocinie, odbędzie się ostatnie WZD Sekcji zrzeszonych w KSPCH. W tych dniach będzie obradować Krajowa Sekcja Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. W czerwcu zakończenie okresu wyborczego w naszej branży. W dniach 14-15 czerwca w Warszawie będzie obradował Kongres Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.