Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-09-12

Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego

Walne Zebranie Delegatów Sekcji odbyło się 1-2 września 2016 r. we Włocławku. Obecni byli przedstawiciele prawie wszystkich zakładów wchodzących w skład Krajowej Sekcji. Nie dojechali jedynie Delegaci z firmy Eurobox – Przysiadłów, którzy mieli  wypadek w drodze do Włocławka.

Krajowa Sekcja podjęła 3 uchwały. Jedna dotyczyła zmiany nazwy Sekcji, druga wprowadziła zmiany w regulaminie funkcjonowania Sekcji, natomiast trzecia uchwała upoważnia Prezydium Sekcji do powoływania zespołów do spraw legislacyjnych, które dotyczą naszej branży.                                                  

Po przyjęciu uchwał przewodniczący zdał relacje z posiedzeń Komisji Krajowej. Poinformował, że wchodzi w życie rozporządzenie Rządu które określa  minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. ma ono  wynosić 2 tys. zł brutto, oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja minimalna to 1 tys. 850 zł brutto). Taką propozycję Rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego. Organizacje pracodawców reprezentowane w RDS: Pracodawcy RP, Konfederacja "Lewiatan" i Business Centre Club opowiedziały się przeciw tej propozycji. Wobec braku wspólnego stanowiska, Rząd sam ustalił płacę minimalną określoną w rozporządzeniu.

Rozmawiano również o przywróceniu poprzedniego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zobowiązanie takie znajduje się w umowie programowej zawartej pomiędzy Prezydentem RP Andrzejem Dudą a Komisją Krajową reprezentowaną przez Przewodniczącego Piotra Dudę.

Realizacja tego porozumienia ma wejść w życie w połowie 2017r. Podkreślić trzeba że Nasz Związek w dalszym ciągu  prowadzi rozmowy o obniżenie wieku emerytalnego i powiązanie uprawnień emerytalnych ze stażem pracy.

Komisja Krajowa planuje wprowadzić elektroniczne legitymacje związkowe które upoważniać będą członków związku do zakupów w sieci Carrefour ze zniżką 5%

Zapoznano delegatów ze stanowiskiem które zostało przyjęte w sprawie prawa wodnego. Ustawa –Prawo wodne- jest bardzo niekorzystna dla naszego przemysłu, podwyższa bowiem stawki za usługi wodne. Swoje stanowisko przedstawiło również Stowarzyszenie Papierników Polskich i wiele innych zakładów.

Ostatnie naciski i użyte argumenty strony związkowej  przyniosły już pewne ustępstwa ze strony ministerstwa. W tej sprawie dalej prowadzone są negocjacje.

Po przedstawieniu najważniejszych spraw którymi zajmuje się związek, omówiliśmy sytuację poszczególnych zakładów naszej Sekcji. Drugi dzień spotkania przeznaczony był na szkolenie członków naszego Związku pod kontem zaangażowania w działalność związkową. Szkolenie prowadził Andrzej Saramak z KZ Logistyk i Magazynowanie Kwidzyn.

 

Zbigniew Lisewski

W-ce Przewodniczący MKZ

 Solidarność IP- Kwidzyn