Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-06-03

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Odbyło się ono 29 maja na terenie Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego. Na zaproszenie przewodniczącego Komisji kolegi Andrzeja Jacyny zjawił się szef Komisji Krajowej Piotr Duda. Nie zabrakło także innych ważnych dla naszego Związku osób, przewodniczącego Regionu Środkowowschodniego NSZZ Solidarność w Lublinie Mariana Króla, szefa Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosława Miary, czy przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” WSK „PZL-Świdnik” S.A, czy przewodniczących Komisji Zakładowej w Zakładach Azotowych w Tarnowie Tadeusza Szumalńskiego i Józefa Ogorzałka.

Podczas krótkiego przemówienia szef Komisji Krajowej Piotr Duda pokrótce poruszył najbardziej palące problemy dla Solidarności. Jak dobrze pamiętamy jest wydłużony do 67- roku życia czas pracy, umowy śmieciowe, a także wieczne zatrudnianie pracowników przez różne agencje pracy tymczasowej. Kolega przewodniczący nie zapomniał, że to wszystko może się zmienić, dzięki korzystnym wynikom wyborów na prezydenta RP, którym dzięki wsparciu członków Solidarności wybrany został Andrzej Duda, z którym nasz związek ma spisaną umową programową. Szef Solidarności przypomniał także o bardzo ważnej rocznicy 35-lecia powstania związku i zaprosił na związane z tymi obchodami imprezy, które odbędą się już w sierpniu w kolebce Solidarności w Gdańsku.

Po obradach delegacja z przewodniczącym Dudą i gospodarzem spotkania Andrzejem Jacyną udała się na zwiedzanie zakładów, które na pewno uznać można za bardzo nowoczesne i idące z duchem czasu.