Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-10-03

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność

Obrady zostały otwarte przez przewodniczącego SKPPF NSZZ Solidarność Mirosława Miarę. Po oficjalnym powitaniu, nastąpiło przedstawienie Delegatów biorących udział w zjeździe.

Gościem zjazdu był Piotr Błaszczyk, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Wygłosił on referat na temat: „Rola, wyzwania i zagrożenia dla Polskiego Przemysłu Farmaceutycznego”. Referat zakończyły pytania do prelegenta, oraz propozycja skierowana od przewodniczącego SKPPF  NSZZ Solidarność Mirosława Miara do przedstawiciela PZPPF Piotra Błaszczyka by spotkanie z przedstawicieli pracodawców z przedstawicielami pracobiorców  odbywało się cyklicznie – jeden raz w roku.

W kolejnej części obrad Zjazdu Przewodniczący oddał głos Mirosławowi Miara, który przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sekcji. Sprawozdanie zostało przyjęte przez delegatów. 

Następnie odbyła się Dyskusja na temat przedstawionych Sprawozdań.

 -  Pierwszy zabrał głos Mirosław Miara, który przedstawił wyjaśnienie odnośnie kworum na Radzie Sesji i przeniesienie omówienia ważniejszych spraw na Zjazdy Delegatów.

- Kolejne pytanie zadał Andrzej Pasiowiec. Została poruszona sprawa finansowania „Delegatów Emerytów”. Wywiązała się burzliwa dyskusja zakończona odpowiedzią Mirosława Miary który przypomniał już podjętą raz uchwałę o tym że jeżeli pracodawca nie pokrywa kosztów finansowania wyjazdów na Zjazdy Delegatów Sekcji, a danej organizacji na pokrycie takich kosztów nie stać to koszty pokrywa Sekcja. 

Mirosław Miara zaapelował do delegatów o udział w dniu 07.10.2015 w pikiecie pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem „Stop Umowom Śmieciowym”. Przypomniał, że ten dzień jest Światowym Dniem Godnej Pracy.

Nawiązała się dyskusja odnośnie „umów śmieciowych”, tego kto zazwyczaj jeździ na pikiety, dlaczego na tych pikietach jest tak mało samych zainteresowanych, czyli ludzi którzy mają umowy ,,śmieciowe” .Została podjęta też krótka dyskusja na temat  rewelacji z tygodnika  „Newsweek”, oraz dlaczego w Związku nie ma  kontynuacji raz podjętych działań.

Mirosław Miara poprosił zebranych delegatów o rozpropagowanie w zakładach pracy akcji „Sprawdzić Polityka”. Oficjalnie NSZZ Solidarność nie popiera w nadchodzących wyborach parlamentarnych żadnego ugrupowania.

Mirosław Miara poinformował zebranych o projekcie ustawy o podziale Funduszu Wczasów Pracowniczych. Przewiduje on przekazanie majątku FWP OPZZ, "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych w formie niepodlegającej podziałowi współwłasności.

Kolejny dzień obrad rozpoczął przewodniczący Zjazdu Włodzimierz Sopel. Poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji z zakładów biorących udział w Zjeździe o przedstawienie sprawozdań z sytuacji w poszczególnych spółkach. Takie sprawozdania zostały przedstawione. Na szczególną uwagę zasługuje informacja o poprawie sytuacji w Polfie Lublin gdzie pracownicy otrzymali podwyżki pierwsze od kilku lat, wprowadzono dodatki np. za pracę w niedzielę czy zakupiono dla pracowników  pakiet medyczny. 

Włodzimierz Sopel poinformował delegatów, że następny zjazd Sekcji organizowany przez GlaxoSmithKline  

Na tym zakończono obrady.