Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2024-02-23

Warszaty - dot. ochrony praw pracowniczych w dobie transformacji

14 – 16 lutego 2024 r. w Brukseli odbyły się zorganizowane przez ETUI i NSZZ „Solidarność” warsztaty dot. ochrony praw pracowniczych w dobie transformacji. W spotkaniu wzięło udział 22 przedstawicieli związków zawodowych z Polski, Niemiec, Litwy, Bułgarii, Finlandii, Szwecji, Węgier oraz Ukrainy. Reprezentowali oni branże takiej jak: handel, rolnictwo, kontrola żywności, przemysł chemiczny, wydobywczy, energetyczny, stalowy, przetwórstwa spożywczego, a także transport lotniczy. Warsztaty prowadzone były przez Franklina Kimbimbi (ETUI) oraz Agnieszkę Rybczyńską (KK NSZZ „Solidarność). Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego reprezentowali: Sandra Domagalska oraz Krzysztof Adamek – Przewodniczący NSZZ Solidarność w Roca Polska.

Podczas warsztatów pojawiły się głosy wskazujące na to, że obecne ciężkie ze względu na widom wojny czasy nie sprzyjają przeprowadzaniu procesów transformacji. W wielu krajach Europy ludzie zaczynają wychodzić na ulice. Koszty zmian obciążają finansowo większość gałęzi przemysłu doprowadzając do zamknięć zakładów lub przeniesienia ich poza UE. W opinii uczestników warsztatów cel transformacji jest zasadny i potrzebny, ale nie powinien zostać wprowadzany drastycznie, powodując ogromne straty.

Celem szkolenia było podniesienie świadomości przedstawicieli związków zawodowych  w zakresie zachodzących obecnie w gospodarkach unijnych procesów transformacji ekologicznej, demograficznej i cyfrowej. Podczas warsztatów uczestnicy wypracowali schematy pomagające skutecznie identyfikować prawa pracownicze i związkowe, a także odpowiednio planować środki zaradcze.

W spotkaniu wziął udział Ludovic Voet - Sekretarz Konfederalny EKZZ, który odniósł się do kryteriów społecznych. W dosyć krytyczny sposób odniósł się do zmian proponowanych przez UE w kwestii przeprowadzania transformacji. Zauważył, że w legislacji unijnej w dalszym ciągu brakuje określenia finansowania  dla działań niezbędnych wobec transformacji.

Kolejnym zaproszonym prelegentem był Andrzej Grabski, wiceprzewodniczący KRH NSZZ „Solidarność” oraz zakładowy społeczny inspektor pracy w AcelorMittal Poland SA, który przedstawił przykład wieloletniej transformacji zakładu, w celu ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i utrzymania konkurencyjności na światowym rynku stali. Omówił sposób w jaki realizowano poszczególne procesy zmian, a w szczególności skupił się na metodach, które zastosowano aby zapewnić bezpieczeństwo socjalne dla pracowników z obszarów podlegających transformacji. 

Warsztaty były okazją do aktywnej pracy w międzynarodowych grupach. Pozwoliło to na poznanie poglądów związków europejskich na temat transformacji. Uczestnicy wspólnie doszli do wniosków, że należy skupić się na wspieraniu przestrzegania krajowych reguł socjalnych oraz zagwarantować finansowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników, które będą niezbędne, aby umożliwić im zdobycie nowych lub podniesienie obecnych kwalifikacji. Wśród oczekiwanych zmian znalazło się także  respektowanie płacy minimalnej, prawa pracowników do organizowania się i do rokowań zbiorowych.