Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-03-02

Warta przy grobie ks. Popiełuszki - Krajowa Sekcja Ceramików i Szklarzy

W dniach 29.02-01.03.2020r. wartę przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki sprawowała Krajowa Sekcja Ceramików i Szklarzy NSZZ „Solidarność”. Pierwsza była Organizacja Saint Gobain Connstruction Products Polska Sp. Z O.O. w Gliwicach., następnie O.Z z Polskich Fabryk Ćmielów i Chodzież z Ćmielowa, kolejną była O.Z z Nord- Glass Kalisz z Kalisza, czwartą w kolejności była O.Z z Opoczna a ostatnią była O.Z z Huty Stolzle Częstochowa Sp. Z O.O. w Częstochowie. W trakcie warty uczestnicy spotkali się z posłem na Sejm z Ostrowca Świętokrzyskiego Andrzejem Kryjem. W kościele św. Stanisława Kostki odbyła się uroczystość pamięci Matki Matyldy Getter w 150 rocznicę jej urodzin. Matka Matylda wraz z siostrami uratowały w czasie okupacji niemieckiej kilkaset żydowskich dzieci. W uroczystej Mszy świętej wziął udział również Prezes IPN Jarosław Szarek. Kolega przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego w sobotę spotkał się ze związkowcami z Ćmielowa. Służba ta powstała jeszcze za życia ks. Jerzego, w końcu 1982 r., gdy wrzucono cegłę z materiałem wybuchowym do mieszkania i zagrożone było jego życie. Aktualnie czuwanie ma znaczenie symboliczne. Jest dowodem trwania przy wartościach, za które ks. Jerzy nie wahał się oddać swego młodego życia. Na dyżury do służby porządkowej przyjeżdżają ludzie z wielu stron Polski. Stoją tu w dzień i w nocy, w niedzielę i w święta – 24 godziny na dobę.

A MY nie staliśmy po raz ostatni...