Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-12-09

Wideokonferencja Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego

W dniu 8 grudnia po raz drugi od czasu pandemii odbyła się Wideokonferencja Rady Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego. W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady. 

Tematem spotkania byłą wymiana informacji dot. funkcjonowania poszczególnych firm i organizacji od początku roku. 

Wideokonferencja była także okazją do złożenia sobie życzeń świątecznych, które w tym roku będą z różnych względów dla wszystkich inne niż zazwyczaj.

Kolejne spotkanie online odbędzie w I kwartale 2021 r.